Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni oglas za izbor kadeta i kadetkinja za obrazovanje na na Pomorskoj akademiji u Republici Bugarskoj

Objavljeno: 19.06.2020. 19:19 Autor: Biro za odnose sa javnošću MO

JAVNI OGLASza izbor kadeta i kadetkinja za obrazovanje na na Pomorskoj akademiji u Republici Bugarskoj.

Opšti i posebni uslovi za kandidate/kandidatkinje, kao i prijavni formular, nalaze se na linku: Javni oglas za Pomorsku akademiju u Republici Bugarskoj


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?