Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Skupština Crne Gore usvojila Zakon o medijima i Zakon o RTCG: Nova medijska legislativa usaglašena sa najvišim međunarodnim standardima

Objavljeno: 28.07.2020. 04:53 Autor: MKU
Skupština Crne Gore večeras je usvojila Zakon o medijima i Zakon o nacionalnom javnom emiteru – RTCG.
„Imajući u vidu značaj i ulogu javne radiodifuzije za jedno demokratsko društvo, posebno me raduje što zakonsko rješenje o RTCG u potpunosti obezbjeđuje normativne pretpostavke za institucionalno, politički i finansijski nezavisan javni servis utemeljen na principima Savjeta Evrope“, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović u Skupštini Crne Gore.
MKU
U završnoj riječi, podsjetio je da se Predlogom zakona o nacionalnom javnom emiteru dodatno preciziraju, odnosno snaže pitanja konflikta interesa članova Savjeta RTCG, kriterija za člana Savjeta, po kojem broj nominacija neće biti odlučujući za članstvo u Savjetu, kao i norme koje se tiču perioda u kojem politički funkcioneri, poslanici i odbornici ne mogu biti birani za članove Savjeta RTCG.
„Takođe, u cilju jačanja odgovornosti prema javnosti, snaženju principa samoregulacije, snaženju profesionalnih standarda, Predlogom zakona, definiše se, kao nezavisan organ RTCG, institut Ombudsmana, te u cilju eliminisanja potencijalnog političkog pritiska na Savjet RTCG, Predlog ne definiše mogućnost kolektivnog razrješenja Savjeta“, kazao je ministar Bogdanović.

Dodao je i da je na predlog civilnog društva, u cilju snaženja transparentnosti odgovornosti prema javnosti RTCG, definisana obaveza RTCG u kontekstu objavljivanja dodatnih izvještaja i ugovora, dok je u cilju dodatnog snaženja pitanja konflikta interesa članova Savjeta RTCG, sa dvije na tri godine, povećan period u kojem politički funkcioneri, poslanici i odbornici ne mogu imati članstvo u Savjetu.
„Uz zahvalnost svim učesnicima ovog procesa, opravdano vjerujem da ovaj zakonski tekst, imajući u vidu njegovu detaljnu pripremu, inkluzivan proces izrade, konačna rješenja utemeljena na svim relevantnim dokumentima Savjeta Evrope, Evropske komisije i OEBS-a, kao i visok nivo usaglašenosti stavova Vlade, medijske zajednice, nacionalnog javnog emitera i civilnog društva u kontekstu Inicijative Savez za Evropu, normativno garantuje institucionalno, politički i finansijski nezavisan javni servis, čime se obezbjeđuje osnovni preduslov za zadovoljenje interesa najšire javnosti u oblasti informisanja, odnosno za ispunjavanje demokratskih, socijalnih i kulturnih potreba crnogorskog društva“, kazao je ministar Bogdanović.

Osvrćući se na Predlog zakona o medijima, ministar Bogdanović kazao je da je Zakon usaglašen sa najvišim međunarodnim standardima i da donosi kapitalne novine na crnogorskoj medijskoj sceni.
Podsjetio je da su kapitalni instituti, prvi put definisani Predlogom ovog zakona, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu prepoznati kao iskorak u medijskoj oblasti koja neprestano i ubrzano tehnološki evoluira i odnose se na: formiranje Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, transparentnost medijskog vlasništva kroz obavezu impresuma i objavljivanja osnovnih podataka o svim vlasnicima do 5% udjela u upravljačkim pravima, transparentnost finansiranja medija iz javnih prihoda, uključujući i oglašavanja državnih organa u medijima, zaštitu izvora informacija, samoregulaciju u vidu eksterne i interne samoregulacije i finansiranje u okviru Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, definisanje online medija kao tradicionalnih medija, kao i utvrđivanje odgovornosti osnivača online portala za objavljivanje komentara treće strane.
„Fond za posticanje pluralizma i raznovrsnost medija temelji se na zaštiti medijskog pluralizma, nediskriminatornom pristupu sredstava, nezavisnosti tijela za dodjelu sredstava, te jasnim, preciznim, objektivnim i transparentnim kriterijumima. Zato predlažemo da se fond poveća na najmanje 0,09% tekućeg budžeta, u Članu 18“, kazao je ministar Bogdanović.

Na kraju, ocijenio je da su opravdana očekivanja da će ovakvi zakonski tekstovi biti iskorak u demokratskom društvu.
„Prirodna su očekivanja crnogorskog društva, nakon ovako detaljne pripreme i inkluzivnog procesa u izradi zakona, te konačno zakona sa najvećim standardima koje Evropa poznaje u medijskoj oblasti, da se, shodno demokratskim standardima, mediji rukovode, izvještavaju i samoregulišu praksu, balansom između kategorija, pojmova, praksi i standarda, slobode i odgovornosti u primjeni principa prava javnosti da zna, pozivajući se na preporuke godišnjih izvještaja Evropske konvencije po kojem upućuju na snaženje mehanizama samoregulacije“, zaključio je ministar Bogdanović.
Tokom skupštinske rasprave o pomenutim zakonskim rješenjima, ministar Bogdanović ocijenio je da svaki razgovor na temu medija predstavlja i adekvatan razgovor na temu demokratskog uređenja društva u kome je sloboda izražavanja temeljno ljudsko pravo.

„Za Vladu Crne Gore sloboda medija predstavlja osnov demokratskog društva, jer se samo slobodnim i nezavisnim medijima afirmiše ono što je javno dobro i civilizacijski napredak“, poručio je ministar Bogdanović.
Prije skupštinske rasprave i usvajanja zakona, danas su održane sjednice Zakonodavnog odbora i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kojima su razmatrani amandmani na pomenuta zakonska rješanja.

Ministarstvo kulture
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?