Petnaest godina rada Upravljačke platforme za istraživanje i inovacije na Zapadnom Balkanu

Objavljeno: 28.01.2021. 16:55 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja
Crna Gora je juče, 27. januara, učestvovala na redovnom tromjesečnom sastanku Upravljačke platforme za Zapadni Balkan o istraživanju i inovacijama, u organizaciji Evropske komisije. Sastanku, koji je zbog epidemiološke situacije održan i ovog puta on-line putem prisustvovale su Milena Milonjić, predstavnik Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Branka Žižić, predstavnik Ministarstva ekonomskog razvoja i Milena Milunović, prvi sekretar u Misiji CG u Briselu za pitanja nauke i inovacija. Cilj upravljačke platforme za istraživanje i inovacije za Zapadni Balkan je da podrži pojačanu integraciju zemalja ZB u Evropski istraživački prostor. Ovo strateško tijelo djeluje kao centar za razmjenu informacija, zajedničkih ideja, aktivnosti i predloga na relaciji ZB6, Evropske komisije, zemalja članica i međunarodnih organizacija, a postoji već 15 godina. Aktivnosti ove platforme su se intenzivirale u prethodnoj godini, kako zbog generalnog fokusa Komisije na ZB, tako i zbog Agende Zapadnog Balkana za inovacije, istraživanje, obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, koja nesumnjivo predstavlja jedan od najvažnijih dokumenata koje je Komisija donijela sa fokusom na ovaj region. 

Na sastanku ključne teme bile su Agenda Zapadnog Balkana, mobilnost istraživača, kao i pridruživanje ovog regiona u novi EU Okvirni program za istraživanje i inovacije „Horizont Evropa“

Ruta Zarnauskaite, šefica sektora za pridruživanje u HE, koja je vodila sastanak ispred EK, dala je pregled najnovijih dešavanja vezano za Agendu. U martu i aprilu države članice EU raspravljaće o zajedničkoj deklaraciji u Savjetu EU, kada se očekuje da Komisija sa zemljama ZB podijeli deklaracije i prikupi povratne informacije, dok je za kraj maja planirana organizacija sljedećeg ministarskog sastanka, koji će formalno i podržati Agendu, upravo potpisivanjem Zajedničke deklaracije. Predstavnici Komisije apostrofirali su da komesarka Marija Gabriel želi da Agenda donese konkretne akcije i napravi razliku u odnosu na prethodni period u svim oblastima koje pokriva.

Predstavnici Komisije istakli su da je priključenje zemalja Zapadnog Balkana novom okvirnom programu „Horizont Evropa“, najvažnije pitanje. Što skorija asocijacija zemalja ZB neophodna je i zbog činjenice što se za početak programa očekuju dva poziva koja će se odnositi upravo na ZB, prvi već u maju 2021. godine. Stupanje na snagu sporazuma sa pojedinačnim zemljama očekuje se do jeseni 2021. 

Sastanak je takođe bio prilika da zemlje Zapadnog Balkana razmijene informacije o aktivnostima na polju nauke i inovacija. Predstavnica Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Milena Milonjić na samom početku svog izlaganja informisala predstavnike Komisije o formiranju nove Vlade na čelu sa predsjednikom Krivokapićem, koja je donijela određene novine u domenu oranizacije ministarstava, sa posebnim akcentom na formiranje Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, na čijem čelu je ministarka Vesna Bratić, ali i formiranje Ministarstva ekonomskog razvoja, na čelu sa ministrom Jakovom Milatovićem, kome sada pripada sektor inovacija. Milonjić je poseban akcenat stavila na aktivnosti iz domena novog Okvirnog programa Horizont Evropa, Strategiju pametne specijalizacije i SEEIIST projekat. 

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Sastanak je bio prilika da se čuju prezentacije vezano za buduće aktivnosti i pozive COST i EUREKA programa, kao i aktivnosti zajedničkog istraživačkog centra – JRC i Marija Sklodovska Kiri akcija – MSCA. 

Prema preliminarnim nalazima međunarodne studije o mobilnosti istraživača na Zapadnom Balkanu uočljiv je podatak da je dolazeća mobilnost (duža od 6 mjeseci) jako mala, a u slučaju Crne Gore nepostojeća. Uslijedila je diskusija sa učesnicima gdje je poentirano kako postoje strukturni nedostaci u sistemu visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu koji su barijera mobilnosti. Evorpska komisija je istakla da je tema toliko važna da bi zasluživala da bude predmet ministarske konferencije.

Naredni sastanci Upravljačke platforme planirani su za mart, jun i septembar, dok je ministarski sastanak najavljen za 27. maj. Komisija je istakla i da se ovogodišnji Dani nauke i istraživanja, u organizaciji EK planiraju za jun, a ne septembar, kako je do sada bio slučaj, te da zemlje ZB u skorije vrijeme mogu očekivati i aktivnosti na ovom planu. 
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?