54. sjednica Vlade Crne Gore - 13.01.2022.

Objavljeno: 13.01.2022. 18:45 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 54. sjednici održanoj 13. januara 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje programa „EVROPA SAD“. Predsjednik Koordinacionog tijela biće ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, dok će zamjenik predsjednika biti savjetnik premijera Dejan Abazović.

Utvrđen je Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica III“, Opština Bar, s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana. U skladu sa smjernicama plana višeg reda, kao i detaljnih planova rađenih u prethodnom periodu, prostor zahvata Izmjena i dopuna je područje koje pripada prostornoj zoni Novi Bar i namijenjeno je za stanovanje velikih gustina, centralnih djelatnosti, javnih funkcija i urbanog zelenila, sa ciljem visokokvalitetne valorizacije građevinskog zemljišta u zahvatu. Vizija razvoja prostora u obuhvatu Izmjena i dopuna DUP-a treba da prati viziju razvoja Opštine Bar i čitavog primorskog regiona, koji, kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija. U daljem razvoju moraju se poštovati evropski standardi i vrijednosti i uspostaviti pravila za kvalitetnu regulaciju i upravljanje prostorom. Za predmetno područje bi se kroz izradu plana, uz poštovanje uslova namjene površina, režima uređenja prostora, kao i svih ostalih uslova za izgradnju infrastrukture, obezbijedili preduslovi za razvoj turističkih sadržaja, suzbijanje nekontrolisanog širenja naselja, formiranje identiteta naselja, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture.

Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Amandmana 2 ugovora za realizaciju projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice – Jezerine. S obzirom na to da još uvijek nije potpisan Amandman koji je odobren na sjednici održanoj 28. oktobra 2021. godine, Vlada je, imajući u vidu zatečeno stanje i nemogućnost drugačijeg rješenja, prihvatila Amandman br. 2 Ugovora. Kao krajnji datum za završetak svih radova utvrđen je datum 20. oktobar 2022. godine (umjesto ranije odobrenog 12. jul 2022. godine). Zahtjev za produženje roka je ocijenjen opravdanim, jer nije bilo moguće izvođenja određenih radova u periodu od 1. 11. 2021. god do 1. 4. 2022. godine zbog izgradnje SKI staze.

Usvojena je i Informacija o potrebi formiranja nezavisnog ekspertskog tima za preispitivanje pripreme i realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata. U Informaciji se navodi da vrijednost i kompleksnost kapitalnih infrastrukturnih projekata nameću neophodnost kvalitetno sprovedenih sveobuhvatnih pripremnih aktivnosti za njihovu realizaciju, ali i neophodnost kvalitetnog praćenja realizacije, uz maksimalno uvažavanje stručnih mišljenja, stavova i preporuka. Zaključeno je da ovi razlozi nameću potrebu formiranja multidisciplinarnog tima sastavljenog od referentnih stručnjaka iz pojedinih oblasti, koji bi izvršili nezavisnu ekspertsku reviziju kapitalnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i na bazi toga definisali set preporuka za postupanje u cilju izbjegavanja i/ili smanjenja mogućnosti pojave određenih rizika kod budućih realizacija drugih kapitalnih infrastrukturnih projekata slične vrste, značaja i kompleksnosti, u skladu sa dobrom međunarodnom praksom i u cilju najbolje zaštite interesa Investitora (Vlada Crne Gore). Spisak projekata za nezavisnu ekspertsku analizu, sastav tima i visinu naknade za članove nezavisnog ekspertskog tima, Vlada će utvrditi naknadno posebnim aktom.

54. sjednica Vlade Crne Gore (13.01.2022.)

54. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Nacrt izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica III“, Opština Bar s Predlogom programa održavanja javne rasprave Materijal Zaključci
2.Kadrovska pitanja Zaključci
2.1Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
2.2Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
2.3Predlog za razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Materijal
3.Pitanja i predlozi
3.1Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje programa "EVROPA SAD" Materijal Zaključci
3.2Informacija o potpisivanju Amandmana 2 Ugovora za realizaciju projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice-Jezerine Materijal Zaključci
3.3Informacija o potrebi formiranja nezavisnog ekspertskog tima za preispitivanje pripreme i realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata Materijal Zaključci
3.4Predlog platforme za posjetu mr Jakova Milatovića, ministra ekonomskog razvoja i mr Milojka Spajića, ministra finansija i socijalnog staranja, Dubaiju, od 14. do 18. januara 2022. godine Materijal Zaključci
3.5Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-7011/2, od 29. decembra 2021. godine vezanog za Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?