Vlada Crne Gore formirala Koordinaciono tijelo za praćenje programa „Evropa sad”

Objavljeno: 13.01.2022. 13:02 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Odluku o formiranju Koordinacionog tijela za praćenje programa „Evropa sad”. Predsjednik Koordinacionog tijela biće ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, dok će zamjenik predsjednika biti savjetnik premijera Dejan Abazović.

Pored predsjednika i zamjenika predsjednika, članovi Koordinacionog tijela će biti: Janko Odović - državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Branko Krvavac - državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Milena Lipovina-Božović - državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Boris Marić - državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Biljana Peranović - v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Milena Petričević - v.d. direktorice Uprave prihoda i carina, Ilir Harasani - v.d. direktora Uprave za inspekcijske poslove, Ana Vujošević - v.d. pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslova i rukovoditeljka Sektora za međunarodnu saradnju, Svetlana Vukićević - načelnica Odsjeka za elektronske prijave u Upravi prihoda i carina, Ratko Milić - samostalni savjetnik I u Upravi prihoda i carina, Predrag Nešković - predstavnik Uprave za inspekcijske poslove, Ilija Mugoša - savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, Jevrosima Pejović - v.d. generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Irena Joksimović - načelnica u Direkciji za radne odnose u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Filip Lazović - savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog u Uniji poslodavaca Crne Gore, Miljan Šestović - direktor Sektora za istraživanje i analize u Privrednoj Komori Crne Gore, Duško Zarubica - generalni sekretar u Savezu sindikata Crne Gore, Naida Kašić - saradnica u Kabinetu Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kao i predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore i nevladinih organizacija.

Zadaci Koordinacionog tijela će biti: praćenje i koordinacija aktivnosti u okviru implementacije programa „Evropa sad”, kao i praćenje, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama, otklanjanja prijavljenih nepravilnosti prilikom implementacije programa. Zadatak Koordinacionog tijela će biti i dostavljanje polugodišnjeg izvještaja o realizovanim aktivnostima Vladi Crne Gore. Koordinaciono tijelo će se sastajati po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Zaključeno je da Koordinaciono tijelo može da traži podatke, objašnjenja i izvještaje od nadležnih organa i institucija u vezi sa pitanjima koja se odnose na program „Evropa sad”, te da, po potrebi, angažuje i predstavnike drugih organa, institucija i organizacija, kao i stručna lica koja učestvuju u radu tog tijela, bez prava odlučivanja. Takođe je predviđeno, kao mogućnost, formiranje manjih operativnih timova koji će pratiti realizaciju aktivnosti. 

Koordinaciono tijelo će organzovati prvi sastanak sjutra, u 8:00 časova, dok će prva pres konferencija biti organzovana u 9:30 časova, u Pres centru Vlade Crne Gore. Na presu će se novinarima obratiti ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, u svojstvu predsjednika Koordinacionog tijela, savjetnik premijera Dejan Abazović, u svojstvu zamjenika predsjednika i državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Branko Krvavac, u svojstvu člana Koordinacionog tijela. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?