Admir Adrović

ministar rada i socijalnog staranja

Admir Adrović je rođen u Rožajama 07. juna 1982. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Rožajama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Finansije i bankarstvo.

Obavljao je funkciju sekretara Poslaničkog kluba BS u Skupštini Crne Gore u periodu 2007 – 2013. godine.

U dva mandata je obavljao funkciju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj (2013 – 2016. i 2016 – 2020. godine).

Bio je član Radne grupe za poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata od 2015. do 2020. godine, te član Koordinacionog tima za uspostavljanje institucionalne strukture za sprovođenje, monitoring i evaluaciju rezultata, kao i finansijsku implementaciju Pravaca razvoja Crne Gore.

Trenutno obnaša funkciju generalnog sekretara Bošnjačke stranke.

Obavljao je funkciju člana i predsjednika Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

Za ministra rada i socijalnog staranja izabran 28. aprila 2022. godine.

Govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Kontakt

Admir Adrović

Ministar