Stručni ispit

Ispitni termini i literatura za polaganje stručnog ispita iz oblasti socijalne i dječje zaštite i oblasti zaštite i zdravlja na radu

Rekapitulari

Pregled isplata materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite i prava iz oblasti boračke i invalidske zaštite

NVO

Saradnja Vlade Crne Gore sa nevladinim organizacijama kao ključnim partnerima u sprovođenju reformi
Nišić - Jukić:

Ministarka Nišić razgovarala sa ambasadorom Bosne i Hercegovine Branimirom Jukićem

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sastala se sa ambasadorom Bosne i Hercegovine Branimirom Jukićem.
Detaljnije

Aktuelnosti

Javni pozivi/Konkursi

Šta radi Ministarstvo rada i socijalnog staranja?

Ministarstvo rada i socijalnog staranja nadležno je za pripremanje predloga propisa iz oblasti radnih odnosa, tržišta rada, socijalne politike i penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministarstvo vrši nadzor nad Zavodom za zapošljavanje, Fondom PIO, Fondom rada i centrima i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Rukovodeći tim

Naida Nišić

Naida Nišić

Ministarka rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Mirsad Azemović

Vršilac dužnosti generalnog direktora

Direktorat za pristup tržištu rada

Krsto Božović

Generalni direktor

Direktorat za informatiku i analitičko - statističke poslove

Anka Vukićević

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice

Direktorat za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Naida Nišić

Ministarka rada i socijalnog staranja