Stručni ispit

Ispitni termini i literatura za polaganje stručnog ispita iz oblasti socijalne i dječje zaštite i oblasti zaštite i zdravlja na radu

Rekapitulari

Pregled isplata materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite i prava iz oblasti boračke i invalidske zaštite

NVO

Saradnja Vlade Crne Gore sa nevladinim organizacijama kao ključnim partnerima u sprovođenju reformi

Aktuelnosti

Javni pozivi/Konkursi

Šta radi Ministarstvo rada i socijalnog staranja?

Ministarstvo rada i socijalnog staranja nadležno je za pripremanje predloga propisa iz oblasti radnih odnosa, tržišta rada, socijalne politike i penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministarstvo vrši nadzor nad Zavodom za zapošljavanje, Fondom PIO, Fondom rada i centrima i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Rukovodeći tim

Naida Nišić

Naida Nišić

Ministarka rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Snežana Drobnjak

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice

DIREKTORAT ZA INFORMATIKU I ANALITIČKO - STATISTIČKE POSLOVE

Mirsad Azemović

Vršilac dužnosti generalnog direktora

DIREKTORAT ZA PRISTUP I POLITIKE TRŽIŠTA RADA

Ivana Šućur

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice

DIREKTORAT ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU

Dragana Vojvodić

Vršteljka dužnosti generalne direktorice

DIREKTORAT ZA SOCIJALNI DIJALOG I KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Amela Orahovac

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice

DIREKTORAT ZA RAZVOJ USLUGA, NADZOR NAD STRUČNIM RADOM I DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Kana Tomašević

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice

DIREKTORAT ZA IPA FONDOVE I DRUGE MEĐUNARODNE IZVORE FINANSIRANJA

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Kabinet

Telefon:+382 020 482 305