Rekapitulari

Rekapitulari isplata korisnicima boračke i invalidske zaštite i materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Dodatak za djecu do 18 godina

Prijava roditelja/staratelja djece do 18. godina za ostvarivanje prava na dodatak za djecu počela je 4. jula 2022. godine u centrima za socijalni rad. Primjena prava počinje od 1. oktobra, a prva isplata je sredinom novembra 2022. godine.

Regionalni stambeni program (RHP)

U Crnoj Gori, Regionalni stambeni program pruža trajna stambena rješenja najugroženijim raseljenim i interno raseljenim licima kroz lokalne integracije ili unutar institucija sistema socijalne zaštite.

Aktuelnosti

Javni pozivi/Konkursi

Admir Adrović

Admir Adrović

Admir Adrović je rođen u Rožajama 07. juna 1982. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Rožajama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
Detaljnije

Šta radi Ministarstvo rada i socijalnog staranja?

Ministarstvo rada i socijalnog staranja nadležno je za pripremanje predloga propisa iz oblasti radnih odnosa, tržišta rada, socijalne politike i penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministarstvo vrši nadzor nad Zavodom za zapošljavanje, Fondom PIO, Fondom rada i centrima i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Rukovodeći tim

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Kabinet ministra

Telefon:+382 020 482 305