Dodatak za djecu

Dodatak za djecu do 18 godina

Prijava roditelja/staratelja djece do 18. godina za ostvarivanje prava na dodatak za djecu počela je 4. jula 2022. godine
Detaljnije

Aktuelnosti

Javni pozivi

06.07.2022.
Za finansiranje usluge smještaja u prihvatilištu – skloništu djeteta, odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja
01.07.2022.
Nacrt Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027 sa Akcionim planom implementacije 2022-2023

Rekapitular isplata korisnika boračke i invalidske zaštite

Admir Adrović

Admir Adrović

Admir Adrović je rođen u Rožajama 07. juna 1982. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Rožajama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
Detaljnije

Rukovodeći tim

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja nadležno je za pripremanje predloga propisa iz oblasti radnih odnosa, tržišta rada, socijalne politike i penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministarstvo vrši nadzor nad Zavodom za zapošljavanje, Fondom PIO, Fondom rada i centrima i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Branka Milatović

Direkcija za drugostepeni upravni postupak u Direktoratu za PIO

Telefon:020-403-861