Komisija za nestala lica Crne Gore

Komisija za nestala lica obrazovana je 7. juna 2007 godine Odlukom Vlade Crne Gore.


Zadatak Komisije je da prati, proučava i utvrđuje predloge za rješavanje pitanja nestalih lica sa teritorije Crne Gore u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ; izvršava obaveze koje proizilaze iz međunarodnih ugovora i sporazuma koji se odnose na rješavanje pitanja nestalih lica; koordinira rad nadležnih organa i organizacija u postupku traženja nestalih lica, ekshumacije i identifikacije i ostvaruje saradnju sa nadležnim organima, porodicama i udruženjima nestalih lica radi rješavanja statusnih i humanih pitanja njihovih porodica.

Baza podataka aktivnih slučajeva lica nestalih u sukobima na području bivše Jugoslavije

Vijesti

Kontakt

Dragan Đukanović - predsjednik Komisije za nestala lica

telefon: +382 (0) 20 482 410

________


Darka Džabasan - sekretarka Komisije za nestala lica

telefon: +382 (0) 20 482 419

e-mail: darka.dzabasan@mrs.gov.me


adresa: Rimski Trg 46, Podgorica, Crna Gora