Adžić: Potrebno jačanje borbe protiv trgovine ljudima

Objavljeno: 10.05.2022. 12:21

Ministar unutrašnjih poslova  Filip Adžić otvorio je danas konferenciju na temu Procjena rizika i prevencije trgovine ljudima u lancima snabdijevanja   i tom prilikom kazao da je Crna Gora veoma rano pristupila izgradnji sistema suzbijanja trgovine ljudima i u tu svrhu ratifikovala najvažnije međunarodne dokumente na ovom planu. „Prepoznajemo da je jedini i najbolji mehanizam za uspješno i efikasno suprotstavljanje ovom problemu – uspostavljanje pune kooperativnosti i partnerskog odnosa između državnih organa, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija“.

Ministar Adžić je istakao da Crna Gora ima zaokružen sistem koji obuhvata aktivnosti od trenutka identifikacije žrtve trgovine ljudima, pa sve do njene potpune integracije (odnosno re-integracije) u društvo, te da su nedavno donesene Preporuke o potrebi jačanja prevencije borbe protiv trgovine ljudima u uslovima masovnih migracionih tokova primljene sa dužnom pažnjom i da će se njihova implementacija intenzivno pratiti.

Konferencija u Budvi-otvaranje

Na otvaranju konferencije obratila se i šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominique Waag, koja je  kazala da crnogorske privatne kompanije, u procesu razvoja svoje međunarodne trgovine, treba da dokumentuju poštovanje politika i procedura koje sprječavaju trgovinu ljudima i eksploataciju, kao i da pokažu dužnu marljivost u poštovanju ljudskih prava.

„Trgovina radi radne eksploatacije jedan je od najčešćih oblika trgovine ljudima. Države učesnice su podstaknute da preduzmu odgovarajuće mjere za iskorjenjivanje lažnih praksi regrutacije i zapošljavanja koje dovode do eksploatacije. Moramo ojačati ulogu inspektora rada u koordinaciji sa policijskim službama, kako bismo spriječili i odvratili trgovinu ljudima”, kazala je ambasadorka Waag.

Tokom dvodnevne konferencije, ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Weber predstaviće njemačko iskustvo u borbi protiv trgovine ljudima u lancima snabdijevanja, a biće predstavljena i perspektiva SAD i njihov pristup politikama javnih nabavki i zapošljavanja.

Dvodnevna konferencije koja je počela danas u Budvi, a koju je organizovala Misija OEBS-a u Crnoj Gori u saradnji sa OEBS-ovom Kancelarijom specijalnog predstavnika i koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima u svom fokusu ima mjere za sprečavanje trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije u lancima snabdijevanja.

Više od 20 predstavnika institucija za sprovođenje zakona, pravosuđa, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za ekonomski razvoj, Privredne komore, Unije poslodavaca, inspekcije rada, velikih trgovinskih lanaca i predstavnika nevladinih organizacija okupilo se kako bi razgovarali o aktuelnim institucionalnim i zakonskim rješenjima u Crnoj Gori vezano za ovu temu.

Takođe, dva eksperta iz OEBS-ove Kancelarije specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima održaće prezentaciju o Modelu smjernica o vladinim mjerama za sprečavanje trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije u lancima snabdijevanja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?