Asocijacija menadžera će dati puni doprinos izradi Strategije za borbu protiv korupcije

Objavljeno: 21.07.2022. 08:32 Autor: Kabinet ministra bez portfelja

„Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) će, kao krovna organizacija menadžera sa iskustvima na polju korporativnog upravljanja, u skladu sa svojim kapacitetima, dati puni doprinos izradi Strategije za borbu protiv korupcije”, dogovoreno je na sastanku ministra Zorana Miljanića sa predsjednikom AMM-a Budimirom Raičkovićem, potpredsjednikom za preduzetništvo Radovanom Radulovićem i izvršnom direktoricom Anđelom Radosavović.

Ministar Miljanić, govoreći o antikorupcijskim inicijativama 43. Vlade, kazao je da će Nacionalna strategija biti prvi dokumenat koji će omogućiti sistemski pristup i za umrežavanje institucija u borbi protiv korupcije na svim nivoima.

Prema njegovim riječima, korupcija je kao gorući problem Crne Gore ozbiljna barijera za inostrane i domaće investiture i zbog nje su mnogi ozbiljni ulagači odustali od investicija i kapital usmjerili u druge države.

Miljanić je najavio i brzo formiranje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije i kazao da će ga, pored predstavnika izvršne vlasti i institucija zaduženih za borbu protiv korupcije činiti i predstavnici sudstva, privrede i relevantnih NVO.

Predsjednik AMM-a Budimir Raičković akcentovao je neophodnost pojednostavljenja zakona i onemogućavanja takozvanih korisnih nejasnoća koje omogućavaju njihova različita tumačenja, što otvara mogućnost za brojne zloupotrebe.

Predstavnici AMM-a su takođe istakli da je Crnoj Gori za privlačenje investicija neophodan „stabilan, predvidljiv i dugoročan zakonodavni i poreski okvir”.

U AMM-u smatraju da je neophodno efikasno pristupiti još snažnijoj digitalnoj transformaciji i centralizaciji servisa koji javna uprava pruža građanima i privredi, što će doprinijeti transparentnosti i efikasnosti.

Sagovornici su se saglasili da antikorupcijske mjere i izmjene zakona mogu doprinijeti održivosti privrede, kao i „snaženju države u svakom pogledu”.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?