Podrška antikorupcijskim inicijativama

Objavljeno: 03.08.2022. 07:28 Autor: Kabinet ministra bez portfelja

Na sastanku sa predsjednikom Savjeta Draganom Damjanovićem i v.d. direktorom Agencije za zaštitu konkurencije dr Nebojšom Jovovićem, ministar Zoran Miljanić informisao je sagovornike o antikorupcijskim inicijativama 43. Vlade Crne Gore.

On je kazao da će suzbijanje korupcije na svim nivoima doprinijeti Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije čije će konstituisanje brzo biti završeno, kao i Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije koja će biti krovni document iz kojeg će proizaći normativne promjene i akcioni planovi.

Riječ je o prvom dokumentu te vrste u Crnoj Gori, a rješavanja problema korupcije od izuzetnog je značaja za pregovarački proces sa EU, jer je u ranijim izvještajima Evropske unije ta pojava prepoznata kao veliki problem u Crnoj Gori. Naš cilj je da to više ne bude tako, odnosno da sistemski pristupimo suzbijanju korupcije i da sve institucije koje su zadužene za to postignu veću efikasnost, ocijenio je Miljanić.

Predstavnici Agencije podržali su antikorupcijske inicijative 43. Vlade i saopštili da bi ta institucija mogla dati doprinos na tom polju.

Prema njihovim riječima, politika konkurencije jedno od najizazovnijih poglavlja u pregovaračkom procesu, a države koje su u prethodnom talasu pristupile EU imale su velike izazove da riješe taj segment u okviru pregovora.

“Jedan od prioriteta Crne Gore morao bi biti i pojačavanje kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije, kao i izmjena pravne normative po standardima EU”, ocijenili su predstavnici te institucije, dodajući da je neophodno I pooštravanje kaznene politike u obastima državne pomoći i zaštite konkurencije.

Zoran Miljanić - predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije (02.08.2022.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?