Biografija Asmir Pepić

Državni sekretar

Asmir Pepić rođen je 06. oktobra 1982. godine u Rožajama, gdje je osnovnu i srednju školu završio takođe u Rožajama. Diplomirao je u junu 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na smjeru Finansije i bankarstvo. Trenutno je na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Finansije i bankarstvo na pripremi magistarske teze.

Radni odnos je zasnovao u januaru 2007. godine u “Magnat osiguranje” AD Podgorica, u sektoru za finansije i računovodstvo sve do maja 2007. godine. Nakon toga radni angažman nastavlja u “Hypo Alpe-Adria-Broker-Dealer” AD Podgorica”, na mjestu broker-dealer sve do februara 2009. godine, gdje onda rad nastavlja u “Hypo Alpe-Adria-Bank” AD Podgorica (Investment banking, Brokerage, Retail banking, SME, Retail Sales Force Management) sve do maja 2013. godine. Poslije toga, u maju 2013. godine, imenovan je od strane “Vlade Crne Gore” za savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj Rafeta Husovića, gdje je ponovo imenovan u decembru 2016. godine. Nakon toga, u decembru 2017. godine imenovan je od strane “Skupštine Crne Gore” za člana Komisije za tržište kapitala (KHoV-KTK).

Takođe je bio imenovan od strane “Vlade Crne Gore" za predsjednika “Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću” u period od 2015. godine do 2017. godine kao i za člana “Partnerskog savjeta za regionalni razvoj Crne Gore” u period od 2013. godine do 2017. godine. U period od 2014. godine do 2020. godine bio je član Odbora za upravljanje aktivom i pasivom u “Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore” AD Podgorica, dok je u period od 2011. godine do 2014. godine bio član Odbora direktora “Plodovi Crne Gore” AD Podgorica, gdje je takođe u julu 2017. godine izabran kao stručno lice za provjeru znanja, sposobnosti, kompetentnosti i vještina od strane “Uprave za kadrove Crne Gore”.

Učestvovao je na većem broju konferencija, seminara, stručnih kurseva gdje posjeduje razne sertifikate i diplome, među kojima su mogu izdvojiti: diplome-licence za zvanje "Brokera", "Dilera", "Investicionog menadžera", kao i “Investicionog savjetnika” od strane “Komisije za tržište kapitala Crne Gore (ranije Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore” (KHoV)), diplome "Škola Evropskih integracija" i "Škola demokratije" od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO), diploma sa kursa "Osnove političke komunikacije" i "Političke partije i političke ideologije" od strane fondacije “Konrad Adenauer Stiftung”, sertifikat sa kursa "CRM (Customer Relantionship Menagment)" od strane “Udruženja banaka Crne Gore” i drugih.

Oženjen i otac dvoje djece