Biografija dr Krsto Perović

Državni sekretar

Krsto Perović je rođen u Podgorici, Crna Gora, 13.10.1971 godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je Pravnom odjeljenju Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti kao stipendista Fonda za otvoreno društvo, a doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Uspješno je završio jednogodišnju Diplomatsku akademiju nekadašnjeg Saveznog ministarstva inostranih poslova SRJ u Beogradu. Dobitnik je više stipendija i grantova za specijalističke kurseve i obuke u inostranstvu. Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija i seminara. Govori engleski i ruski jezik a koristi se i francuskim.