Blagoje Gledović

Direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć

Blagoje Gledović rodjen je 1984. godine u Pljevljima. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2008. godine (četvorogodišnje studije). Od 2009. godine je zaposlen u Ministarstvu pravde, gdje od 2012. godine u obavlja poslove u okviru referata međunarodne saradnje.

2016. godine određen je za člana pregovaračkog tima za NATO - državne delegacije za pregovore o pristupanju Crne Gore. Prethodno je bio član Interresorne komisije za članstvo u NATO, ekspertskog tima koji je uspješno radio na implementaciji MAP-a.

Od 2017. do 2021. godine obavljao je dužnost diplomate u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji u Briselu, zaduženog za oblast vladavine prava u okviru pregovora Crne Gore za članstvo u EU. Na toj poziciji je pratio i referate EU politika u oblasti pravde, bezbjednosti i unutrašnjih poslova.

Nakon povratka sa dužnosti u Briselu bio je raspoređen u Direktoratu za međunarodnu saradnju, a od 2024. godine obavlja dužnost načelnika u Direkciji za bilateralne i multilateralne poslove. Član je Komiteta za sajber kriminal Savjeta Evrope T-CY, kao i nacionalni korespondent Komisije za efikasnost pravosuđa – CEPEJ, a kao nacionalni delegat od 2024. godine učestvuje u radu Ad hoc Komiteta za izradu UN konvencije za borbu protiv sajber kriminala.

Trenutno je u Ministarstvu pravde na poziciji vršioca dužnosti generalnog direktora u Direktoratu za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć.

Od početka karijere u državnoj upravi učestvovao je u procesu pregovora za članstvo u EU u oblasti vladavine prava i zajedničke vanjske i bezbjednosne i odbrambene politike. Radio je i na pitanjima izrade zakona i strateških dokumenata - javnih politika, međunarodne saradnje u krivičnim stvarima uključujući saradnju sa EUROJUST i Evropskom pravosudnom mrežom u krivičnim stvarima - EJN.

Kao stipendista EU Instituta za studije bezbjednosti (EUISS) u okviru projekta EU Cyber Direct, 2023. godine završio je program iz oblasti sajber diplomatije - EU Cyber Diplomacy Fellowship.  

Od 2011. godine je alumnista je George C. Marshall Evropskog koledža za studije bezbjednosti u SR Njemačkoj, gdje se u okviru PASS programa usavršavao u oblasti međunarodne bezbjednosti. U okviru Maršal centra je takođe pohađao obuku iz oblasti sajber bezbjednosti - PCSS seminar.

Profesionalno se usavršavao i na Evropskom koledžu za bezbjednost i odbranu (ESDC) u Briselu i holandskom Asser institutu za evropsko i međunarodno pravo u Hagu.

Autor je i kontributor radova i analiza na temu EU i NATO integracija Crne Gore, regionalne bezbjednosti i dr. Na akademsko-istraživačkom nivou je član je studijske grupe „Regionalna stabilnost u Jugoistočnoj Evropi“, u okviru Konzorcijuma Partnerstvo za mir (PfP Consortium).

Govori engleski i francuski jezik. Posjeduje i znanje njemačkog jezika na osnovnom nivou.

Oženjen je, otac djevojčice.

Kontakt

Blagoje Gledović

VD generalnog direktora
Telefon:
+382 20 407 509