Božović: Prioritet borba protiv korupcije i kriminala

Objavljeno: 15.05.2023. 11:15 Autor: Ministarstvo pravde

U okviru švedskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije, danas je u Briselu otpočeo sastanak visokih zvaničnika EU i Zapadnog Balkana o pravosuđu i unutrašnjim poslovima.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Bojan Božović na sastanku je istakao da je jedan od glavnih prioriteta u radu Vlade Crne Gore upravo borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, posebno korupcije na visokom nivou te da Crna Gora nastavlja sa procesom imenovanja ključnih funkcija u pravosuđu i snažno je opredijeljena da taj proces privede kraju.

On je podsjetio da je Ministarstvo pravde, u stalnoj komunikaciji sa partnerima i kolegama iz Evropske komisije, Savjeta Evrope i Venecijanske komisije, pristupilo izmjeni i usaglašavanju ključnih zakonskih akata sa ackuis-em Evropske unije, koji su poslati Evropskoj komisiji na komentare, među njima su – Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivične postupke protiv većeg broja visokih funkcionera, nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija i drugih nosilaca značajnih funkcija u državnim organima i preduzećima Crne Gore u okviru postignutih rezultata u borbi protiv visoke korupcije.

Kada je riječ o saradnji sa Evropskim javnim tužilaštvom (EPPO), na sastanku je istaknuto da je Crna Gora u veoma kratkom periodu pregovora usaglasila Radni aranžman o saradnji između Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, uz podsjećanje da su ovaj dokument u septembru prošle godine potpisali ministar pravde Marko Kovač i tadašnja v.d. VDT- a Maja Jovanović.

Pohvaljena je i saradnja Crne Gore sa EUROJUST-om što je konstatovano i u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2022. godinu, kao i na sastanku koji je ministar pravde Marko Kovač imao sa predsjednikom EUROJUST-a Vladislavom Harmanom 21. aprila o.g. kada je i izraženo obostrano zadovoljstvo zbog pokretanja projekta WB CRIM JUST u oktobru 2022.  Pomenuti projekat omogućava da Eurojust pruži finansijsku i stručnu podršku i zemljama Zapadnog balkana.

Ovo je posebno motivišuće za Crnu Goru jer sa susjedima uglavnom već imamo zaključene relevantne bilateralne sporazume. Troškovi bi bili takođe smanjeni a komunikacija brža jer bi se i potrebe za prevođenjem drastično redukovale zbog sličnih ili istih jezika među brojnim državama. Tako da je cilj projekta da se pospješi, unaprijedi i uveća saradnja između tužilaštava Zapadnog Balkana” poručio je Božović na sastanku.

Na sastanku je bilo riječi i o Alternativnom rješavanju sporova gdje je Crna Gora ohrabrena za korišćenje ovih mehanizama jer utiču na skraćivanje perioda parnice, te smanjenje pratećih troškova. Evropska strana prepoznala je da se u slučaju Crne Gore mehanizam ARS-a primjenjuje i nastavlja da bude efikasan, i pozitivnim je ocijenila kampanju koja je za cilj imala predstavljanje primjene ovog modela široj javnosti u Crnoj Gori, a sprovedena je tokom 2022. godine.

                                                                         

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?