brigadni general Zoran Lazarević

načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore

brigadni general Zoran Lazarević

načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore

Brigadni general Zoran Lazarević rođen je 4. decembra 1967. godine u Šavniku.

Osnovnu školu završio je u Šavniku 1982. godine, Vojnu gimnaziju u Beogradu 1986. godine, a Vojnu akademiju Kopnene vojske u Beogradu i Zadru 1990. godine, smjer artiljerija. Komandno-štabno, kao i Generalštabno usavršavanje, završio je u Beogradu, 2002. godine, odnosno 2009.

Vojnu službu počeo je u Somboru, na dužnosti komandira artiljerijskog voda i nastavio na dužnostima komandira baterije u artiljeriji, u Bačkoj Topoli i Rumi, na više različitih artiljerijskih sistema.

Od februara 1996. godine dužnost ga dovodi nazad  u Crnu Goru, na mjesto komandira artiljerijske baterije “PLAMEN” u 326. mješovitoj artiljerijskoj brigadi Podgoričkog korpusa.  

Nastavio je napredovanje u službi, vođen komandnim putem, i to na dužnosti zamjenika komandanta artiljerijskog diviziona 130 mm i na dužnosti komandanta diviziona višecjevnih bacača raketa 128mm. Po završetku Komandno-štabnog usavršavanja obavljao je dužnost načelnika Odsjeka za operativne poslove i obuku u 326. mješovitoj artiljerijskoj brigadi Podgoričkog korpusa, nakon čega je po potrebi službe premješten na višu dužnost - načelnika Štaba komande Pete motorizovane brigade Podgoričkog korpusa, gdje je uspješno obavljao i dužnosti zamjenika komandanta i zastupao dužnost komandanta Pete motorizovane brigade.

Po formiranju Vojske Crne Gore postavljen je na dužnost zamjenika komandanta Brigade za specijalne operacije, gdje je proveo dvije godine.

Uspjesi u obavljanju vojne službe, posebno u oblasti komandovanja potčinjenim sastavima, preporučili su ga da, nakon završenog Generalštabnog usavršavanja, od jula 2009. godine bude postavljen na dužnost načelnika Odjeljenja za operativne poslove i obuku Generalštaba, a od jula 2010. godine na dužnost načelnika Štaba, ujedno zamjenika načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore.

Od maja 2016. godine nastavio je karijeru u Vojnom predstavništvu Crne Gore pri NATO i Evropskoj Uniji, gdje se nalazio na dužnostima zamjenika vojnog predstavnika Crne Gore pri NATO i Evropskoj Uniji i na dužnosti savjetnika vojnog predstavnika.

Vanredno je unaprijeđen u čin potpukovnika i u čin brigadnog generala, više puta je nagrađivan i pohvaljivan za posvećeno obavljanje službe. Nosilac je Ordena za doprinos u oblasti bezbjednosti.

 

Hobiji su mu planinarenje, biciklizam i lov.  Jedan je od osnivača Kluba vojnih planinara „Kapetan“, a bio je  dugogodišnji član Skupštine svjetske asocijacije vojnih planinara IFMS, kao i Upravnog odbora i Skupštine Planinarskog saveza Crne Gore.

Brigadni general Lazarević govori engleski i ruski jezik.

U braku sa suprugom Slađanom ima dvije kćerke i sina.

E-mail: kabinetngs@mil.me