Brošura PRIMJENA REZOLUCIJE SAVJETA BEZBJEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA 1325 – ŽENE MIR I BEZBJEDNOST I NJOJ PRATEĆIH REZOLUCIJA U CRNOJ GORI

Objavljeno: 01.02.2024. 12:55 Autor: Ministarstvo odbrane

Ministarstvo odbrane je, uz podršku UNDP SEESAC-a, izradilo dvojezičnu Brošuru koja ima za cilj promociju ciljeva Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost, na nacionalnom i međunarodnom nivou. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?