Crnogorska delegacija sa predstavnicima udruženja crnogorske dijaspore u zemljama Beneluksa

Objavljeno: 26.10.2021. 14:00 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministar unutrašnjih poslova i koordinator Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Sergej Sekulović sinoć je razgovarao sa predstavnicima udruženja dijaspore Belgije, Holandije i Luksemburga. Sastanak je bio prilika da se određena pitanja i teme demistifikuju i da se riješe pojedini problemi koji su se javili kao rezultatat pojačane medijske ali i pažnje drugih aktera.

Izmjene i dopune Zakona o registrima prebivališta i boravišta i Zakon o crnogorskom državljanstvu bili su u fokusu interesovanja sagovornika i ministar Sekulović je upoznao prisutne sa aktivnostima i planovima MUP-a u ovoj oblasti. Naglasio je da nikad nije bilo namjere za oduzimanje državljanstva i automatsko brisanje iz biračkih spiskova. Pojasnio je i da je diskurs koji je stvoren a koji je ujedinio pitanje crnogorskog državljanstva sa uređenjem registra prebivališta i u sve to ubacio elemente izbornog prava, doveo do potpunog nerazumijevanja, zamjene teza i atmosfere usijanja.

Predstavnici udruženja dijaspore izložili su svoje viđenje ovih pitanja i pokazali visok stepen razumijevanja ali i podrške. Takođe, predstavnici dijaspore iznijeli su i niz predloga kojim bi se unaprijedio kvalitet života, jačanje veza sa Crnom Gorom i ostvarivanje prava naših iseljenika a koji su u direktnoj nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore poput ponovnog aktiviranja mobilne jedinice za biometriju.

Sastanku sa dijasporom prisustvovao je i direktor Uprave policije Zoran Brđanin. Direktor je prisutnima predstavio aktivnosti koje su u toku kada je u pitanju Uprava policije i reforma iste, kao i planove za naredni period. Iskoristio je priliku da upozna prisutne sa jačanjem koncepta policije u zajednici i na tom fonu ih pozvao da dostave predloge koji će biti od značaja u ovom reformskom procesu.

Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Bojan Božović, upoznao je prisutne sa aktivnostima koje sprovodi ovo ministarstvo kao i sa saradnjom sa Islamskom zajednicom Crne Gore.

Zaključeno je da upravo dijalog koji je bio i ostaje na snazi predstavlja najbolji mogući način ne samo za prevazilaženje potencijalnih razlika u mišljenjima, već i rješavanje nekih od ključnih pitanja poput navedenih.

Još jednom, Crna Gora u malom dokazala je da ima snage i razumijevanja da prevaziđe prepreke i da gleda naprijed i radi za dobrobit građana i dijaspore.

Gradimo povjerenje!

Sergej Sekulović - predstavnici udruženja crnogorske dijaspore u Belgiji i Luksemburgu - kadrovi
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?