Ministar Sekulović na MARRI forumu: Crna Gora je spremna da doprinese stvaranju čvrstih veza u regionu

Objavljeno: 02.07.2021. 12:13 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Crna Gora je spremna da uloži sve napore da doprinese stvaranju čvrstih političkih veza i odnosa među susjednim državama, kako bi bio ostvaren cilj koji nas približava integracionim  standardima. U tom smislu, naše regionalne inicijative, među kojima i MARRI već duže od decenije, predstavljaju priliku za jačanje veza i zajedničkih vrijednosti na putu ka Evropskoj uniji, poručio je ministar Sergej Sekulović na godišnjem MARRI Regionalnom forumu ministara unutrašnjih poslova zemalja članica, koji se danas održao  u Podgorici.

Ovogodišnji MARRI Regionalni forum okupio je veliki broj učesnika iz svih zemalja Zapadnog Balkana, a jedan dio je učestvovao i putem online platforme. Pandemija COVID-19 pokazala je da se moramo zajedno suočavati sa poteškoćama. Rezultati u okviru MARRI foruma ne bi bili postignuti bez posvećenog pristupa direktora Saška Koceva, kojem je ovom prilikom ministar Sekulović zahvalio na odličnoj saradnji i ličnom doprinosu u radu MARRI-ja.

Želim da naglasim značaj regionalne saradnje kroz MARRI forum, koji je prilika  i da zajednički sagledamo aktivnosti ove inicijative i ocijenimo postignuti napredak i rezultate. Imajući u vidu izazove koje zemlje Zapadnog Balkana dijele, kao i globalnu bezbjednosnu sitauciju, siguran sam da pitanja koji se tiču migracija, azila i raseljenih lica,  neće biti manje aktuelna u vremenu koje je pred nama, kazao je ministar Sekulović.

Istakao je da je Crna Gora tokom svog predsjedavanja  prepoznala potrebu za jačanjem inicijative i njene vidljivosti u međunarodnim okvirima i na taj način pokazala da je potrebno aktivno angažovanje država učesnica i jačanje sekretarijata MARRI centra, kao preduslov za ostvarivanja rezultata od interesa za sve države na Zapadnom Balkanu.

Crnogorski prioriteti su bili definisani tako da uvažavaju potrebe svih MARRI učesnica u oblasti unapređenja procedura za azil, saradnje u oblasti readmisije, integrisanog upravljanja granicom i borbe protiv trgovine ljudima. Takođe, posebna pažnja je bila posvećena aktivnostima vezanim za unutrašnje funkcionisanje Inicijative i Regionalnog centra.

Ministar je ovom prilikom čestitao ministru Spasovskom i R. Sjevernoj Makedoniji na preuzimanju jednogodišnjeg predsjedavanja ovom inicijativom i ponovio spremnost Crne Gore da nastavi sa angažovanjem, kako bi afirmisala  regionalnu stabilnost i ubrzavanje integracionih procesa.

Ministar Oliver Spasovski je istakao  da je Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice (MARRI) u prethodnom periodu pokazala  da zemlje regiona mogu aktivno da sarađuju i kroz konstruktivnu diskusiju donose odluke koje su korisne za region. Naglašavajući da je MARRI nesumnjivo uspješni regionalni projekat  koji  je  potreban regionu, a s obzirom da je Sjeverna Makedonija formalno preuzela predsjedavanje inicijativom MARRI u narednom jednogodišnjem periodu, predstavio je neke od projekata, ideja i inicijativa, koji su planirani kao važni tokom makedonskog predsjedavanja.

Potrebno je  osigurati održivost ideja pretočenih u konkretne aktivnosti, poručujući tako našim partnerima i donatorima da mogu imati poverenje u MARRI, u regionu Zapadnog Balkana, a time i u svakog od učesnika pojedinačno, rekao je Spasovski.

Saopštio  je da će najveći akcenat biti stavljen na finalizaciju procesa razvoja nove moderne MARRI strategije za period 2021.-2024, kako bi se pokazao kapacitet za razvoj srednjoročnih i dugoročnih aktivnosti, kompatibilnih za prilagođavanje mogućim izazovima.

Na današnjem Forumu usvojena je Podgorička deklaracija, dokument kojim zemlje učesnice izražavaju odlučnost da smanje ilegalne migracije koje ugrožavaju ljudska prava i integritet, da očuvaju ličnu i javnu bezbjednost, stabilnost, sistem socijalne zaštite i životnu sredinu.

Podgoričkom deklaracijom zemlje članice MARRI-ja, zahvalile su se Crnoj Gori na uspješnom predsjedavanju, te na proaktivnom unapređenju zakonodavnog okvira u oblasti migracija, azila i trgovine ljudima.

MARRI ministarski forum (02.07.2021.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?