Sekulović: Prioritet Vlade vladavina prava i konkretni rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala

Objavljeno: 19.07.2021. 15:00 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Crna Gora će nastaviti sa reformama u cilju ostvarivanja glavnog spoljnopolitičkog prioriteta, ulaska u Evropsku uniju, a crnogorski građani prepoznaju značaj ostvarenja ovog cilja, poruka je koju je ministar unutrašnjih poslova, Sergej Sekulović, uputio na sastancima koje je održao sa predstavnicima Evropske komisije.

Ministar  Sekulović je tokom juna održao konstruktivne sastanke  u online formatu sa komesarom  EU za upravljanje kriznim situacijama, Janezom Lenarčićem,  potpredsjednicom Evropske komisije za demokratiju i demografiju i kopredsjedavajućom Izvršnog odbora Konferencije za budućnost Evrope, Dubravkom Šuicom, dok su tokom jula održani sastanci sa komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije, Ilvom Johanson, kao i  sa Margaritisom Šinasom, potpredsjednikom Evropske komisije koji je zadužen za pitanja migracija.

Sastanci su protekli u prijateljskoj atmosferi i  razmjeni mišljenja, i bili su prilika da se, u svjetlu nove metodologije,  razgovara o aktuelnim pitanjima.

Tokom sastanka sa komesarom  EU za upravljanje kriznim situacijama Janezom Lenarčićem, istaknuto je da je  Crna Gora kroz Mehanizam civilne zaštite ravnopravna sa državama članicama EU, te da Crna Gora i u narednom periodu može računati na podršku EU. Ministar Sekulović je saopštio da je Crna Gora područje sa visokim rizikom od hazarda, te da u skladu sa tim usmjerava  svoju nacionalnu politiku. Zahvalio je Evropskoj komisiji na pruženoj pomoći i solidarnosti, koja je bila naročito izražena  tokom pandemije koronavirusa, a upućena je posredstvom Mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije. Takođe, Crna Gora je, upravo kroz Mehanizam za civilnu zaštitu i slanjem pomoći Albaniji i Hrvatskoj, poslala snažnu poruku solidarnosti i spremnosti da pomogne, te će,  shodno svojim mogućnostima, i u narednom periodu pružati pomoć drugim državama. Sekulović je istakao da će Crna Gora nastaviti sa aktivnostima na jačanju kapaciteta za odgovor na elementarne nepogode i druge nesreće, te da će uložiti dodatne napore kako bi sistem zaštite i spašavanja bio još operativniji i moderniji. 

Na sastanku sa potpredsjednicom Evropske komisije za demokratiju i demografiju i kopredsjedavajućom Izvršnog odbora Konferencije za budućnost Evrope, Dubravkom Šuicom, razgovaralo se o  Konferenciji za budućnost Evrope, te je konstatovano da, iako  Crna Gora i zemlje kandidati nijesu sada uključeni, to ne  znači da se neće razmotriti ovo  pitanje, naročito imajući u vidu želju Zapadnog Balkana da učestvuje u ovom projektu i njegov značaj.

Ministar Sekulović je kazao je da su demografija i demokratija široke i ozbiljne teme, te da je pred našom državom, ali i drugim državama Z. Balkana izazov – stvoriti moderno društvo, društvo razvoja, ali ne na uštrb ljudskih prava, očuvanja porodice i senzibiliteta za prava manjina i djece. On je, osvrnuvši se  na Konferenciju, kazao da svaka demokratija mora da ima i kontakt sa građanima, te da bi bilo od velikog značaja da se Crna Gora uključi  u pomenutu Konferenciju.

Sastanak sa komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije, Ilvom Johanson, bio je prilika da ministar Sekulović istakne zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima koje je Crna Gora postigla u oblasti migracija, te da informiše da su formirane radne grupe za pregovaračka poglavlja 23 i 24.

Komesarka  Johanson je saopštila da je Crna Gora ostvarila napredak u vladavini prava i čestitala na rezultatima, ocijenila  da Crna Gora ima adekvatan sistem za migrante, te  da je  raduje formiranje radnih grupa za poglavlja 23 i 24. Sekulović je izvijestio komesarku o akciji crnogorske Policije u kojoj je uhapšen šef organizovane kriminalne grupe, te informisao da Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na kreiranju tri važne strategije: Nacionalne strategija za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i Strategije razvoja Uprave policije. Sekulović je izrazio zadovoljstvo radom novog menadžmenta Uprave policije, a osvrnuo se i na saradnju sa  FRONTEX-om, naglasivši vrlo dobru saradnju i kontinuirane zajedničke akcije.

Sastanak sa Margaritisom Šinasom, potpredsjednikom Evropske komisije koji je zadužen za pitanja migracija, bio je prilika da se istaknu rezultati koje Crna Gora postiže na ovom  planu. Ministar Sekulović je kazao da se pitanja migracija, azila, readmisije, ne mogu posmatrati izolovano, radi se o kompleksnim problemima, koji su zajednički i zahtijevaju udruženo djelovanje. Komesar Šinas je istakao zadovoljstvo naporima koje Crna Gora ulaže u ovoj oblasti i koji su evidentni, i istakao očekivanje da će  dalje unapređenje na ovom planu biti obezbijeđeno kroz uspostavljanje sistema elektronske identifikacije migranata i nastavak jačanja prihvatnih kapaciteta. Ministar Sekulović je iskazao posvećenost Crne Gore poštovanju međunarodnih standarda iz oblasti međunarodne zaštite i kazao da se u kontinuitetu radi na razvijanju administrativnih i prihvatnih kapaciteta u oblasti migracija i azila, i postepeno povećavaju kapaciteti za upravljanje granicama.

Reformske aktivnosti, naročito na planu vladavine prava, ostaju prioritet u radu crnogorskih institucija, a Vlada Crne Gore je odlučna da ostane dosljedna  u obezbjeđivanju konkretnih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz nultu stopu tolerancije prema ovim negativnim društvenim pojavama, saopštio je ministar Sekulović.

Ministar je naglasio da u narednom periodu akcenat treba staviti na  ispunjavanje reformi i postizanje konkretnih rezultata i iskazao očekivanje da će Crna Gora u narednom periodu dobiti izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila, čime bi se stvorile pretpostavke za dobijanje završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. To bi za Crnu Goru bilo od velikog značaja, jer bi  na određeni način predstavljalo signal da prelazimo u drugu fazu, to bi bio pozitivan impuls i podsticaj da nastavimo u tom pravcu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?