Pregled isplata materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite

Objavljeno: 23.01.2023. 14:17 Autor: Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja

U izvještajnom periodu: 16.01.2023. - 22.01.2023. godine, potrošačka jedinica Ministarstvo rada i socijalnog staranja, izvršila je isplatu materijalnih davanja iz oblasti socijalne i dječje zaštite za mjesec decembar 2022. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?