Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Direkcija za socijalnu pravdu

Direkcija za socijalnu pravdu je direkcija u okviru Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, koju je formiralo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Formiranje Direkcije za socijalnu pravdu je rezultat potrebe da se socijana politika reformiše i unaprijedi u cilju zaštite najugroženijih kategorija stanovništva.

U cilju redefinisanja politike socijalnih davanja, kojom se postiže veća pravednost i nediskriminacija u raspodjeli socijalnih fondova, izvršiće se promjena zakonske regulative koja tretira ovu oblast.

  Direkcija za socijalnu pravdu ima nekoliko ključnih nadležnosti:

Na transparentan način odobrava novčane pomoći kategorijama stanovništva kojima je pomoć najpotrebnija, na osnovu jasnih kriterijuma koji će biti propisani izmjenama zakonskih akata, a sve u cilju jačanja mehanizama kontrole davanja državne pomoći

U saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje pokriva troškove liječenja za djecu čije liječenje nije pokriveno iz sredstava Fonda

Formiranje komisije koja će se pored dodjele jednokratne novčane pomoći građanima, baviti kontrolom rada zaposlenih u centrima za socijalni rad, kako bi se socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva pružila kvalitetna i efikasna pomoć u skladu sa mogućnostima države

Raspodjela vaučera za trgovinu prehrambenih proizvoda centrima, koji će na osnovu nalaza i mišljenja stručnih radnika u centrima vršiti dalju distribuciju građanima koji su se usljed nepovoljnih okolnosti našli u stanju socijalne potrebe

Pomoć građanima koji u nekom od ranijih postupaka za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, nisu uspjeli da ostvare svoja zakonom garantovana prava

Direkcija će o svim zahtjevima odlučivati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahtjeva građana. 

Direkcija će raditi na posebnom planu unutrašnjeg regionalnog razvoja Crne Gore, kako bi se prevazišla postojeća razlika između sjevernog, centralnog i južnog dijela države, a time povećala razvijenost Crne Gore u cjelini.

Socijalna podrška pojedincima i ugroženim grupama, iskorjenjivanje siromaštva, jednak pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, dostojanstven rad – zahtjevi su koji moraju biti postavljeni kao prioriteti u koncipiranju društva socijalne pravde.

Samo ovakvim odnosom možemo napraviti mali korak ka afirmaciji ustavnog principa socijalne pravde u Crnoj Gori, te predanim radom stvarati društvo u kojem bi svi imali jednake šanse.

Službenice Direkcije za socijalnu pravdu:

Kontakt:

Nina Delević,  e-mail: nina.delevic@mif.gov.me

tel. 020/482-430

adresa: Podgorica, Rimski trg br. 46

Petra Čelebić, e-mail: petra.celebic@mif.gov.me

tel. 020/482-430

adresa: Podgorica, Rimski trg br. 46

Lela Milošević, e-mail: lela.milosevic@mif.gov.me

tel. 020/482-429                            

adresa: Podgorica, Rimski trg br. 46

Radmila Stijepović, e-mail: radmila.stijepovic@mif.gov.me

tel. 020/482-414

adresa: Podgorica, Rimski trg br. 46

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?