Dobrovoljno služenje vojnog roka

Dobrovoljno služenje vojnog roka predstavlja jedan od modela osposobljavanja za službu u Vojsci.

Ministarstvo odbrane u sklopu priprema za odbranu organizuje dobrovoljno služenje vojnog roka, kao vid obuke za sticanje neophodnih znanja vojnih obveznika za obavljanje dužnosti u jedinicama Vojske, u uslovima ratnog ili vanrednog stanja.

Prijem vojnih obveznika na dobrovoljno služenje vojnog roka vrši se po osnovu javnog oglasa koji raspisuje ministarstvo.

Prijavljeni kandidati, koji ispunjavaju uslove oglasa, upućuju se na provjeru zdravstvene i psihološke sposobnosti za službu u Vojsci, i ako zadovolje sve uslove pozivaju se na tromjesečnu vojnu obuku.

Tokom pohađanja obuke vojnici na obuci dobijaju odgovarajuću naknadu. Obezbijeđeni su smeštaj, ishrana, obuka, vojna odeća i obuća, osiguranje za slučaj povrede, prava iz zdravstvenog osiguranja kao i naknada putnih troškova u Crnoj Gori za nagradno odsustvo kao i putovanja od mesta prebivališta do jedinice za obuku, kao i za povratak kući po odsluženju vojnog roka.

Po završetku služenja vojnog roka raspoređuju se u rezervni sastav jedinica Vojske. Polaznici koji pokažu dobre rezultate na obuci i posjeduju interesovanje za vojni poziv, dobijaju priliku da po prioritetu budu primljeni u profesionalni sastav Vojske (na osnovu odgovarajućeg javnog oglasa za prijem u profesionalnu vojnu službu).

Na kraju obuke vojnicima se dodjeljuje sertifikat o završenoj obuci u osnovnim vojničkim vještinama.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?