dr Jelena Borovinić-Bojović

Ministarka

Dr Jelena Borovinić Bojović rođena je 29.8.1975. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici sa najboljim ocjenama, za šta je nagrađena diplomom ''Luča''.

Sa odličnim uspjehom završila je i Muzičku školu ''Vasa Pavić'', instrument klavir.

Akademsko obrazovanje započinje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je diplomirala u apsolventskom roku 2001. godine sa ocjenom 8,5. Specijalizaciju iz Interne medicine na istom fakultetu završava 2009. godine sa ocjenom 10. Supspecijalističke studije iz oblasti Pulmologije na beogradskom Univerzitetu uspješno je okončala 2016. godine, takođe sa najvišom ocjenom u akademskoj vrednosnoj hijerarhiji.

Dr Borovinić Bojović trenutno je na doktorskim studijama iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Radni vijek započela je kao ljekar opšte prakse u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć i Domu zdravlja Podgorica 2002.godine. Kao ljekar kliničar nastavlja rad na Infektivnoj klinici Kliničkog Centra Crne Gore u periodu od 2002.- 2009. godine. Internista je na Odjeljenju Pulmologije u KCCG do 2016, a kao supspecijalista pulmolog na Odjeljenju Pulmologije Interne Klinike ostaje do 4.12.2020. godine.

Načelnica ovog odjeljenja dr Borovinić Bojović je od 1.1.2019. do naimenovanja na funkciju ministarke zdravlja 4.12.2020. godine na kojoj poziciji se nalazi i danas.

Dr Borovinić Bojović je stručni saradnik na predmetu Interna medicina na Medicinskom Fakultetu Univerziteta Crne Gore, a cijelu deceniju stručni je konsultant iz oblasti infektivnih bolesti za NVO sektor.

Sudsko medicinski vještak iz Interne medicine i Pulmologije je od 2015-2020. godine, a mentor iz oblasti ,,Interna Medicina – Pulmologija '' na Medicinskom Fakultetu Univerziteta Crne Gore u periodu 2017-2020.

Aktivni je učesnik regionalnih i inostranih medicinskih kongresa, konferencija i debata. Kao autor ili koautor, potpisnik je više desetina radova iz stručnih obasti kojima se bavi, a učesnik i predavač je velikog broja konferencija sa međunarodnim učešćem.

Dr Jelena Borovinić Bojović nije član nijedne političke partije.

Govori engleski jezik.

Udata je i majka dvoje djece.