Dražen Radonjić

Direktor Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijeraZnanje jezika

Obrazovanje


Dražen Radonjić je rođen u Podgorici, 23.08.1974.

Osnovnu i srednju školu završio je u Danilovgradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Stečeni certifikati:
- ISO 21500, Upravljanje IT projektima, programima i portfolijima
- ISO 22301, Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja
- Certified data protection officer(GDPR) – General data protection regulation
- Lead implementer for information security management systems ISO/IEC 27001:2013
- Internal auditor for information security management systems ISO/IEC 27001:2013
- Certificate for Risk manager - ISO 31000: 2018

Karijera


Radni angažman je započeo na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, na odsjeku Robotika, gdje je bio angažovan na projektu ” Uvođenje smart kartice u zdravstveni sistem Crne Gore”. Projekat je prezentovao na međunarodnom seminaru 2006. godine ” INFOTEH®-JAHORINA, Bosna i HerzegovinaParalelno sa tim, radio je u  Crnogorskom Telekomu, u Internetu Crna Gora, na poslovima operatera u Help Desk-u.

U sklopu projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji je finansiran od strane  Vlade Kraljevine Norveške, angažovan je 2011. godine na implementaciji softverskog rješenja Registra novčanih kazni i prekršajne evidencije za potrebe  Ministarstva pravde, gdje zasniva stalni radni odnos 2014. godine. Od tada je učestvovao i vodio  najvažnije  projekte u saradnji sa pravosudnim institucijama, Delegacijom EU i UNDP,  koji se odnose na digitalizaciju pravosuđa i razvoj jedinstvenog informacionog sistema:

  • Projekat razvoja i implementacije  novog informacionog sistema Ministarstva pravde: Registra kaznene evidencije, LURIS sistema za evidenciju predmeta iz međunarodne pravosudne saradnje, Sistema za uslovni otpust, Registri sudskih vještaka, notara, javnih izvršitelja, stečajnih upravnika, ...
  • Projekat implementacije Sistema za monitoring osuđenih lica u  Ministarstvu pravde
  • Projekat razvoja i implementacije novog informacionog sistema UIKS-a
  • Projekat razvoja novog informacionog sistema za sudove
  • Projekat razvoja i integracije  web servisa na ESB platformi Ministarstva pravde, u cilju povezivanja informacionog sistema ministarstva sa drugim državnim organima

Predsjednik je Komisije za praćenje i implementaciju Programa razvoja informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023., sa pripadajućim Akcionim planom.
Član je Savjeta za informacionu bezbjednost, stručnog tijela formiranog od strane Vlade Crne Gore, kao i  Koordinacionog  tijela za upravljanje procesom digitalne transformacije.

U januaru 2023. godine imenovan je za generalnog direktora Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka.

Znanje jezika

Služi se engleskim i ruskim jezikom.


Kontakt

Dražen Radonjić

Generalni direktor
Telefon:
+382 20 407 513