Ekonomska diplomatija

Vlada Crne Gore je ekonomsku diplomatiju uvrstila u prioritete rada za 2021. godinu, prepoznajući važnost privlačenja stranih investicija i promocije ekonomskih interesa na međunarodnom planu.

Centralna institucija integrisanog modela ekonomske diplomatije je Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno Generalni direktorat za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju kao „kontakt tačka i centar podrške“ za sve ostale institucije i organizacije koje imaju ekonomske odnose sa inostranstvom i promociju u djelokrugu svog rada.

Ministarstvo vanjskih poslova, u ovom modelu, koordinira ekonomsku diplomatiju, odnosno aktivnosti podrške i promocije u dijelu izvoza i direktnih stranih investicija, kao i informisanost svih zainteresovanih strana.

Promocija izvoza obuhvata podršku domaćim firmama u vezi sa informacijama o inostranim tržištima i potencijalnim partnerima, uspostavljanje kontakata sa potencijalnim partnerima u inostranstvu, pomoć u organizovanju sastanaka kupac-dobavljač, učešće u poslovnim delegacijama, na sajmovima i forumima. Mobilisanje stranih direktnih investicija podrazumijeva, nakon identifikacije potencijala u saradnji sa nadležnim institucijama u zemlji, i efektivno predstavljanje poslovnih i investicionih mogućnosti za ulaganje u Crnu Goru, što je jedan od ključnih zadataka ekonomske diplomatije.Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?