Evropska Unija

Sadržaj:
Evropska unija

Evropska unija

Crna Gora je na putu ka ostvarivanju svog najznačajnijeg spoljnopolitičkog cilja, članstva u Evropskoj uniji, u potpunosti posvećena usklađivanju sa stavovima EU, i u tom kontekstu je jedan od prioriteta u okviru evropskih integracija redovni politički dijalog između EU i Crne Gore o spoljnoj i bezbjednosnoj politici. Crna Gora posjeduje visok nivo pripremljenosti za pristupanje Evropskoj uniji kada je u pitanju vojno upravljanje krizama, uz kontinuiran rad na jačanju kapaciteta i sposobnosti za doprinos međunarodnim i EU mirovnim misijama. U okviru zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike Evropske unije (Common Security and Defence Policy-CSDP), Vojska Crne Gore od 2010. godine učestvuje u misiji EU NAVFOR ATALANTA u vodama Adenskog zaliva kod obale Somalije , a od 2014. godine u EU misiji za obuku Oružanih snaga Republike Mali u Africi, pod nazivom EUTM Mali (European Union Training Mission).

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?