Formiran Radni tim za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

Objavljeno: 30.07.2022. 08:19 Autor: Ministarstvo javne uprave

Ministar javne uprave mr Marash Dukaj , u skladu sa odredbom člana 52 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, donio je rješenje  o obrazovanju Radnog tima za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o nevladinim organizacijama.

Ministarstvo javne uprave, kao nadležno ministarstvo,  prepoznaje veliki značaj i ulogu nevladinih organizacija u razvoja društva u cjelini i smatra ih ključnim partnerom u sprovođenju reformi.

Radni tim, čiji je zadatak da do kraja ove godine pripremi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, čine predstavnici relevantnih ministarstava i predstavnici nevladinih organizacija i udruženja.

 Pripremom ovog zakona unaprijediće se normativni okvir za djelovanje nevladinih organizacija od postupka osnivanje, upisa i brisanja, do finansiranja i drugih pitanja, važnih za rad i djelovanje NVO.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?