Formiran Savjet za naučno-istraživačku djelatnost

Objavljeno: 10.03.2021. 00:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Vlada je na sjednici 4.3.2021. godine donijela Odluku o formiranju Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost.

Jedan od zadataka Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost je izrada Pravilnika za raspodjelu sredstava u svrhe obavljanja naučno-istraživačkog rada.

Savjet ima devet članova koje imenuje Vlada na četiri godine. Predsjednik se imenuje iz redova članova Savjeta.

Naknadu za rad članova Savjeta i članova njegovih radnih tijela, ili komisija, utvrđuje Ministar prosvjete, nauke, kulture i sporta, posebnim aktom, u skladu sa propisom Vlade kojim se utvrđuje visina naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada.

Članovi Savjeta su: predstavnik Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Martin Ćalasan, akademik CANU Siniša Jelušić, profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Drekalović, profesorica Filološkog fakulteta Vesna Vukićević Janković, profesor UDG Armin Alibašić, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Božidar Popović, Nataša Duborija Kovačević sa Medicinskog fakulteta, Slobodan Živaljević sa Građevinskog fakulteta i Ranko Vukmirović iz Privredne komore.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?