Formirana radna grupa koja će obezbijediti sve uslove za nesmetano planiranje i izgradnju Palate pravde

Objavljeno: 14.03.2023. 12:43 Autor: Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde formiralo je danas međuresornu radnu grupu koja će obezbijediti sve uslove za nesmetano planiranje, programiranje i izgradnju objekata pravosudnih organa poznatijim kao „Palata pravde“, što predstavlja prvi konkretan korak u realizaciji dugogodišnje ideje rješavanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa. Radna grupa će biti zadužena i za komunikaciju sa svim međunarodnim i državnim institucijama koje su ključne za realizaciju projekta. U komunikaciji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dogovoreno je da se kroz tekuće izmjene PUP-a Podgorice izmijene parametri u skladu sa zaključkom Vlade iz decembra 2022. godine. Aktivnosti na realizaciji projekta i komunikaciji sa donatorima mogu se započeti i bez izdatih urbanističko – tehničkih uslova koji će biti izdati za predmetnu parcelu sa novim parametrima odmah po izmjeni PUP-a.

Podsjećamo, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 28.12.2022.godine usvojila Informaciju o analizi postojećeg stanja i potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa u Glavnom gradu Podgorici koju je sačinilo Ministarstvo pravde. Ovim dokumentom je započet proces sagledavanja postojećih kapaciteta objekata pravosudnih organa u Podgorici i dat predlog koncepta za pripremu i sprovođenje budućih aktivnosti u cilju poboljšanja prostornih i funkcionalnih kapaciteta, uslova tehnologije i bezbjednosti, kao i energetske efikasnosti. Rješenje koje je usvojeno na Vladi podrazumijeva izgradnju dva nova objekta na Starom aerodromu površine 15.400 m2, a biće izmješteni Osnovni i Viši sud u jedan objekat, Privredni i Upravni u drugi.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?