Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

General Lazarević na sastanku VK NATO: Puna posvećenost Crne Gore procesu odvraćanja od agresije na članice Alijanse

Objavljeno: 20.01.2023. 09:02 Autor: Ministarstvo odbrane

U sjedištu Alijanse u Briselu, 18. i 19. jaunara 2023. godine, održan je sastanak Vojnog komiteta NATO-a, na nivou načelnika generalštabova.

Sastanak je bio posvećen NATO operacijama, misijama i aktivnostima, sa posebnim fokusom na pripreme za predstojeći Samit u Viljnusu, koji će se održati u julu ove godine. Razgovaralo se o procesu ažuriranja savezničkih planova i konceptima upotrebe snaga i sredstava u skladu sa savremenim tehnološkim dostignućima.

Takođe, razgovaralo se o procesu adaptacije savezničkih snaga za reagovanje u salučaju krize i nacionaolnim obavezama za adekvatnu podršku tim snagama.

Kriza u i oko Ukrajine podstakla je Alijansu da preduzme određene mjere za sprečavanje eskalacije krize i mjere za jačanje svoga prisustva na istočnom krilu NATO-a. U tom cilju, načelnici generalštabova su razmijenili mišljenja o modelima efikasnije popune tih snaga, te dostizanju njihovih željenih sposobnosti.

U svojim obraćanjima, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Zoran Lazarević je istakao kontinuirani doprinos Crne Gore unapređenju sposobnosti Alijanse i punu posvećenost procesu odvraćanja od agresije na članice Alijanse. Upoznao je učesnike sastanka sa namjerom Crne Gore da krajem januara 2023. godine uputi prvi kontingent snaga u Bugarsku, u sastav Grupe za odvraćanje i odbranu Alijanse.

Istakao je da Crna Gora u potpunosti podržava i daje doprinos funkcionisanju misije KFOR na Kosovu, te ukazao na potrebu konkretnijeg djelovanja NATO i EU u regionu Zapadnog Balkana, kako bi se sačuvao mir i osigurala bezbjednost.

Vojnom komitetu se obratio i zamjenik Generalnog sekretara Alijanse, Mirčea Džoana osvrnuvši se na brojne zadatke i obaveze koje su pred Alijansom, sa posebnim osvrtom na krizu u Ukrajini i drugim kriznim žarištima u svijetu. U tom pogledu, akcenat je stavio na značaj odluka koje se očekuju od šefova država u julu mjesecu, tokom Samita NATO-a u Viljnusu.

Sastanku Vojnog komiteta, kojim je predsjedavao admiral Rob Bauer, prisustvovali su i general Kristofer Kavoli, vrhovni komandant Savezničkih snaga u Evropi (SACEUR) i general Filip Lavinje, komandant NATO komande za transformaciju (SACT).

Galerija

gallery.media[0].alt
1/4
item.alt
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?