General major Pešić na sastanku NATO političkih direktora

Objavljeno: 16.09.2021. 12:00 Autor: Biro za odnose sa javnošću MO

Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane, general major Rajko Pešić, učestvovao je na dvodnevnom sastanku NATO političkih direktora koji je juče i danas održan u NATO sjedištu u Briselu.

Politički direktori su, uoči predstojećeg sastanka ministara odbrane članica NATO, razgovarali o daljem jačanju politike odbrane i odvraćanja.

Uzimajući u obzir smjernice donijete na NATO Samitu u junu ove godine, konstatovano je da saveznice treba da nastave da održavaju i razvijaju sposobnosti i kapacitete kako bi vjerodostojno sprovodile NATO politiku odbrane i odvraćanja. Savez treba da pruži širok spektar mogućnosti prilagođavanja novim okolnostima i odgovori na postojeće multidimenzionalne prijetnje.

Govoreći na sastanku general major Pešić istakao je da nepredvidivost savremenih prijetnji potvrđuje važnost jedinstva svih saveznica u nastojanjima da pruže pravovremen i adekvatan odgovor, bez obzira na prirodu i pravac djelovanja bezbjednosnih izazova. U tom kontekstu, naglasio je da Crna Gora, kao i do sada, ostaje posvećena transatlanstkim vrijednostima.

Takođe, on je naveo da saradnja sa EU treba da ostane u fokusu Alijanse kako bi se, kroz zajedničke aktivnosti, unaprijedilo partnerstvo dvije organizacije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?