Gjeka: Pokrenut Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina iz Romologije

Objavljeno: 20.06.2022. 11:51 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Sa ciljem razvijanja i očuvanja svijesti o sopstvenom porijeklu, identitetu, jeziku, književnosti i kulturi romske i egipćanske zajednice Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo prosvjete i Institut za strane jezike Podgorica u saradnji sa Savjetom za  regionalnu saradnju (RCC) pokrenuli su akreditovani Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina  iz Romologije.

 

Program je namijenjen pojedincima/kama ili institucijama koje rade sa romskom populacijom na projektima i programima za Rome/kinje i ima za cilj da upozna polaznike sa identitetom, kulturom, jezikom i književnošću Roma/kinja.

Program se sastoji od četiri modula i zamišljen je  kao veza jezika sa drugim disciplinama poput prava, ekonomije, ekologije, poljoprivrede, i dr.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka uručio je danas sertifikate polaznicima/ama prvog modula koji se odnosi na identitete Roma i dileme identiteta.

Cilj ovog modula je upoznavanje polaznika/ca sa specifičnostima i kompleksnosti identiteta Roma/kinja. Modul je posebno usredsređen na prikaz različitosti romskih grupa, njihove kulture, običaja, religije i jezika te njihovih udjela u kreiranju različitosti identiteta, kako bi polaznici/e stečeno znanje primjenjivali za smanjenje predrasuda i diskriminacije prema Romima/kinjama.

 

Preostala tri modula odnose se redom na kulturu Roma, jezik i kulturu i književnost Roma.

U okviru prvog modula obučeno je trinaest polaznika/ca.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?