Hermin Šabotić

v.d. generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Hermin Šabotić, rođen je 24.11.1986. godine u Beranama.

Obrazovanje

Osnovnu školu završio u Petnjici – dobitnik diplome “Luča”
Srednju školu unutrašnjih poslova u Danilovgradu završio 2005. godine, kao đak generacije.
Završio Pravni fakultet u Podgorici 2010. godine - smjer – Pravosudni. Položio je pravosudni, advokatski i stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki.

Karijera

Od 2005. do 2009.godine bio je policajac u podgoričkom Centru bezbjednosti i Sektoru za obezbjeđenje ličnosti i objekata, a 2009. i 2010.godine radio je kao mlađi policijski inspektor u Sektoru za obezbjeđenje ličnosti i objekata. U Direktoratu za bezbjednosno – zaštitne poslove i nadzor nad radom policije – Direkcija za strateško razvojne i normativne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova od 2012. do 2016. godine bio je samostalni savjetnik I. Do 2021. godine bio načelnik u Direktoratu za strateško razvojne poslove – Direkcija za razvoj policije i normativne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova

Šabotić je na listi eksperata Regionalnog centra za migracije u Skoplju (MARRY), a pohađao je veći broj obuka i seminara iz oblasti policijskog rada i prava.

Predstavnik je Ministarstva unutrašnjih poslova u Radnoj grupi za Poglavlje 31 i odgovorna osoba za realizaciju nekoliko mjera iz Poglavlja 24.

Aktivni je član Ekspertske radne grupe u okviru Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE) - od 2012. i koordinator za Crnu Goru i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova u Koordinacionom tijelu za praćenje upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (AFCOS MREŽA);

Menadžer je za integritet Ministarstva unutrašnjih poslova (od 2019. godine),

Pored ostalog, član je radne grupe za izmjenu Krivičnog zakonika i predsjednik radne grupe za izradu Predloga zakona o unutrašnjim poslovima (2021).

Šabotić je aktivni član Ekspertske radne grupe u okviru Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE) - od 2012.god. i koordinator za Crnu Goru. Predsjednik je Nadzornog odbora Međunarodne policijske asocijacije - Sekcija Crna Gora bio je šef delegacija Crne Gore za vođenje pregovora o međunarodnim sporazumima koje je potpisala Crna Gora.

Od marta 2021. godine predavač predmeta Krivično pravo na Policijskoj akademiji u Danilovgradu.
Govori i piše engleski jezik

Kontakt

Hermin Šabotić

v.d. generalnog direktora