Husein Nurković

v.d. generalnog direktora

Husein Nurković je osnovnu i srednju školu završio u Rožajama. Visoko obrazovanje kao diplomirani pravnik stekao je na Univerzitetu Kiril i Metodije u Skoplju.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je kao savjetnik za odbrambene pripreme i inspekcijske poslove 1984. godine u Rožajama, u Opštinskom Sekretarijatu za Narodnu odbranu.

Nakon toga je obavljao poslove kao šef službe za upravne i opšte poslove, takođe je bio načelnik odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti.

Od 1998-2015 godine bio je pomoćnik direktora u javnom Komunalnom preduzeću – Rožaje, sektor za pravne, kadrovske i administrativno-tehničke poslove. Karijeru je nastavio od 2018.- 2020. Kao pomoćnik direktora  u d.o.o. "Komunalno" Rožaje. Zatim od juna.2020. do decembra 2020. bio je odredjen za v.d. pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Tokom karijere obrazovanje je stekao i kroz učešće u projektu „Efikasna Lokalna samouprava“ u periodu od 2004 – 2008 pod pokroviteljstvom USAID-a. Takođe je bio učesnik u više projekata u okviru pomoći lokalnim zajednicama od strane USAID-a u periodu od 2006 – 2013., organizator više projekata „Lokalni javni radovi“ u saradnji sa ZZZCG.

Od decembra 2022. godine je v.d. generalnog direktora Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u Ministarstvu javne uprave.

Kontakt

Husein Nurković

v.d. generalnog direktora
Adresa:
Rimski trg br. 45
Telefon:
Telefon: +382 20 482 131