Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Info dan o Prvom poziv programa URBACT IV za gradove

Objavljeno: 27.01.2023. 22:15 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

Ministarstvo evropskih poslova i Zajednica opština Crne Gore organizuju info dan o Prvom pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa URBACT IV u četvrtak 2. februara sa početkom u 10 časova, u prostorijama Zajednice opština Crne Gore.

Na info danu će biti predstavljeni uslovi za prijavljivanje, programski ciljevi i mogućnosti finansiranja. Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće na ovom linku.

Događaj je moguće pratiti i putem interneta ovdje.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 31. mart 2023. godine u 15.00.

Prvi poziv u okviru programa URBACT otvoren je za lokalne samouprave i druge subjekte koji se bave urbanim razvojem. Pozivom će biti podržano uspostavljanje Mreža za planiranje aktivnosti, koje uključuju 8 do 10 gradova.

U okviru svake mreže, gradovi će razmjenjivati iskustva i učiti jedni od drugih kako bi odgovorili na lokalne izazove i podstakli održivi urbani razvoj, pri čemu teme i aktivnosti treba da budu usmjerene na digitalnu transformaciju, zelenu tranziciju i rodnu ravnopravnost.

Realizacija aktivnosti u okviru ovih mreža počeće u junu 2023. godine i trajaće do kraja 2025. godine. Kako bi odgovorio na utvrđeni izazov, svaki partnerski grad izradiće Integrisani akcioni plan u saradnji sa lokalnom URBACT grupom, sastavljenom od lokalnih subjekata i građana. Na osnovu tih planova, gradovi će moći da testiraju rješenja kroz aktivnosti manjeg obima.

Pored država članica EU, te Norveške i Švajcarske, u ovom programu po prvi put učestvuju i gradovi iz država korisnica IPA, uključujući Crnu Goru.

Sve informacije o Prvom pozivu dostupne su na sajtu programa URBACT. Zainteresovani potencijalni korisnici mogu tražiti partnere na forumu koji je otvoren za tu namjenu.

URBACT kofinansira Evropska unija.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?