Informativna brošura za građane i građanke o radu notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i tumača u Crnoj Gori

Objavljeno: 17.05.2022. 11:44 Autor: Ministarstvo pravde

Uz podršku projekta “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” nedavno su objavljene, štampane i distribuirane informativne brošure o radu notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i tumača. Svrha brošure je promovisanje etike i odgovornosti nezavisnih pravnih profesija u Crnoj Gori i pružanje informacija građanima i građankama o tome kako koristiti postojeće mehanizme odgovornosti u pogledu postupanja notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i tumača. Brošura je izrađena u saradnji sa Ministarstvom pravde, Komorom javnih izvršitelja Crne Gore, Notarskom komorom Crne Gore, Udruženjem vještaka Crne Gore i Crnogorskim udruženjem tumača i prevodilaca, kao dio zajedničkih napora na planu promovisanja etike i odgovornosti ovih profesija.

Informativnu brošuru za građane i građanke o radu notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i tumača u Crnoj Gori možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?