Integritet u Ministarstvu odbrane

Sadržaj:
Borba protiv korupcijePlan integritetaPartneri i saradnja

Poseban značaj pridajemo principu dobrog upravljanja, izgradnji i jačanju ličnog i institucionalnog integriteta, implementaciji efikasnih kontrolnih mjera i unapređenju sistema transparentnosti i odgovornosti javne uprave, kao preventivnim mehanizmima za pojavu korupcije u sektoru odbrane.

Integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u organu vlasti čuvaju svoj ugled i ugled organa vlasti, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rad organa vlasti i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.

Borba protiv korupcije

Korupcija, kao pojava na globalnom nivou, po procjenama, odnosi barem 20% ukupne vrijednosti resursa, ne samo finansijskih, opredjeljenih za neku namjenu. U sektoru odbrane ona je posebno opasna, jer njena pojava može dovesti do gubitka povjerenja građana u instituciju koja predstavlja garant nacionalne bezbjednosti, a u složenim bezbjednosnim okruženjima i okolnostima, njen uticaj može prouzrokovati i gubitke ljudskih života i dovesti do neuspjeha u planiranju i izvršenju operacije. Pojava korupcije u sektoru odbrane reflektuje se direktno na nacionalne interese i stabilnost države, pa i na percepciju države u međunarodnom okruženju.

Borba protiv korupcije bazira se na procesu kontinuiranog jačanja integriteta. Fokus izgradnje integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore je na jačanju pravnog i institucionalnog okvira, dobrom upravljanju u oblasti rukovođenja institucijom, ljudskih resursa i finansija, zaštiti podataka i kontinuiranom monitoringu.

Cijeneći značaj izgradnje i jačanja integriteta i sprječavanja korupcije, Ministarstvo odbrane je jedina državna institucija koja je, na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, formirala Direkciju za integritet 2019. godine. U Direkciji se obavljaju poslovi koji doprinose izgradnji i jačanju integriteta kroz kreiranje i sprovođenje anti-koruptivnih i drugih mjera i aktivnosti u cilju podizanja svijesti o značaju izgradnje i jačanja ličnog i institucionalnog integriteta i uvođenja kontrolnih mehanizama. Ključne aktivnosti se realizuju kroz mjere predviđene Planom integriteta u kojem su prepoznate specifičnosti sistema odbrane i definisanje mjere za preventivno djelovanje.

Plan integriteta

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene izloženosti organa vlasti rizicima za nastanak i razvoj korupcije, nezakonitog lobiranja i sukoba interesa, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvatljivim postupcima.

Partneri i saradnja

Najznačajniji  domaći i međunarodni partneri u izgradnji i jačanju integriteta i sprječavanju korupcije u sektoru odbrane su  Agencija za sprječavanje korupcije, Uprava za kadrove, Centar za integritet u sektoru odbrane Norveške (CIDS), RESPA, RACVIAC, RAI, UK Defence Academy, PSOTC, Transparency International. Na ovom polju od posebnog značaja je NATO Politika izgradnje integriteta, koja je u državama članicama prepoznata kao temelj izgradnje i jačanja integriteta i prevencije korupcije u sektoru odbrane i bezbjednosti.

Ministarstvo odbrane u saradnji sa CIDS-om realizuje projekat jačanja integriteta u sektoru odbrane i bezbjednosti, kroz razvoj sveobuhvatnih i efikasnijih mehanizama za unaprjeđenje integriteta i smanjenje rizika od korupcije.

U saradnji sa pomenutim partnerima, Direkcija za integritet organizuje obuke na temu izgradnje i jačanja integriteta i sprječavanja korupcije za zaposlene u Ministarstvu odbrane i Vojsci. Takođe, zaposleni učestvuju i na velikom broju  međunarodnih aktivnosti i NATO sertifikovanih kurseva i obuka u zemlji i inostranstvu. U okviru aktivnosti na polju edukacije, Direkcija za integritet osmislila je i on-line Test integriteta u cilju upoznavanja zaposlenih u Ministarstvu odbrane, kao i pripadnika Vojske sa legislativom iz ove oblasti i podizanja svijesti o značaju izgradnje i jačanja integriteta u sektoru odbrane.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?