Održana obuka na temu “Implementacija novog Zakona o javnim nabavkama"

Sadržaj:
Učesnicima obuke je, kroz analizu novih zakonskih odredbi i predstavljanje praktičnih primjera, ukazano na moguće izazove i rizike u sprovođenju novog Zakona u oblasti  nabavki. Predavači na obuci su bili predstavnici Ministarstva finansija i Komisije za kontrolu javnih nabavki.

U saradnji sa Upravom za kadrove, u Ministarstvu odbrane je 27. aprila održana obuka na temu “Implementacija novog Zakona o javnim nabavkama".

Potreba za obukom pojavila se nakon stupanja na snagu novog Zakona o javnim nabavkama i potrebom što boljeg razumijevanja i adekvatne primjene novih odredbi. Obuku su pohađali zaposleni u Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Crne Gore koji u okviru svojih radnih zadataka učestvuju u planiranju i sprovođenju javnih nabavki.

Učesnicima se na početku obuke obratila menadžerka integriteta Alma Adrović, koja je istakla značaj obuke za adekvatnu primjenu novih zakonskih odredbi i izradu internih procedura, koje će unaprijediti transparentnost procesa i doprinijeti kvalitetnom sprovođenju javnih nabavki u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore. 

Učesnicima obuke je, kroz analizu novih zakonskih odredbi i predstavljanje praktičnih primjera, ukazano na moguće izazove i rizike u sprovođenju novog Zakona u oblasti  nabavki. Predavači na obuci su bili predstavnici Ministarstva finansija i Komisije za kontrolu javnih nabavki.

Ovoj obuci je prethodila obuka na temu "Elektronski sistem javnih nabavki" koja je takođe, organizovana u saradnji sa Upravom za kadrove, a pohađali su je zaposleni u Direkciji za nabavke i ugovaranje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?