Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Drugi sastanak Međuresorske radne grupe

Objavljeno: 04.06.2021. 12:30 Autor: Biro za odnose sa javnošću MO

U Ministarstvu odbrane održan je drugi sastanak Međuresorske radne grupe za praćenje realizacije Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 „Žene, mir i bezbjednost“, izradu i praćenje sprovođenja novog programa za period 2021-2022. godine.

Tema sastanka bila je razmatranje nacrta Programa Akcionog plana za period 2021-2022. godine koji je pripremila Međuresorska radna grupa. Poseban fokus bio je na zaključcima se prethodnog sastanka, te komentarima, sugestijama i idejnim rješenjima za nove aktivnosti kojima se doprinosi ostvarenju ciljeva R SBUN 1325.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?