Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

IPA II

Objavljeno: 13.05.2021. 11:42 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Instrument za pretpristupnu pomoć – IPA II (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA II 2014–2020) uspostavljen je Uredbom Evropskog parlamenta i Evropskog saveta br. 231/2014 od 11. marta 2014. godine, a koja se primjenjuje retroaktivno od 1. januara 2014. godine. Ova Uredba je dopunjena Uredbom o zajedničkom sprovođenju br. 236/2014, koja predstavlja skup pojednostavljenih i usaglašenih pravila i procedura za sprovođenje svih akcionih instrumenata EU, kao i Uredbom o implementaciji IPA II br. 447/2014, usvojenom od strane Evropske komisije 2. maja 2014.

Na taj način je Evropska komisija uspostavila jedinstveni instrument za pretpristupnu pomoć zemljama u procesu evropskih integracija za budžetski period od 2014. do 2020. godine. Uredbom IPA

II, član 8, definisano je da Evropska komisija i korisnice IPA II zaključe Okvirne sporazume o sprovođenju pomoći. Okvirnim sporazumom se utvrđuju pravila za sprovođenje finansijske pomoći Unije u okviru IPA II prvenstveno u vezi sa upravljanjem IPA II, uključujući pravila programiranja, sprovođenja, finansijskog upravljanja, nadzora, kontrole i revizije, izvještavanja i zaštite finansijskih interesa.

IPA II predstavlja novi okvir za pretpristupnu podršku Evropske unije za period 2014-2020. Glavni cilj ovog okvira je sprovođenje reformi u okviru unaprijed definisanih sektora, koji su usko povezani sa Strategijom proširenja. To znači da je podrška usmjerena na sektore umjesto na komponente, kako je to do sada nije bio slučaj.

Predviđeno je usmjeravanje pretpristupne podrške Crnoj Gori kroz osam sektora:

  • Demokratija i upravljanje;
  • Vladavina prava i temeljna prava;
  • Životna sredina i klimatska akcija;
  • Saobraćaj;
  • Konkurentnost i inovacije;
  • Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika;
  • Poljoprivreda i ruralni razvoj i
  • Regionalna i teritorijalna saradnja.

Crnoj Gori je okviru IPA II na raspolaganju 270,5 miliona eura, što predstavlja povećanje za deset odsto u odnosu na prethodnu finansijsku perspektivu 2007-2013.

Crna Gora je, završno sa 2020. godinom, preuzela odgovornost nad budžetaskim upravljanjem sredstvima EU kroz potpisivanje finansijskih sporazuma za godišnje akcijske programe 2014/2016/2017/2018/2020, višegodišnji akcijski program za sektore zapošljavanja, socijalne politike i obrazovanja - SOPEES 2015-2017, Programe prekogranične saradnje sa Albanijom i Kosovom kao i Program poljoprivrede i ruralnog razvoja IPARD II 2014-2020. 

Zavisno od dinamike pripreme tenderske dokumentacije kao i datuma potpisivanja referentnih finansijskih sporazuma za pojedinačne programe, kontinuirano se radi na fazama ugovaranja i implementacije dostupne podrške.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?