Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

IPARD II

Objavljeno: 13.05.2021. 11:49 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Tokom 2019. godine je nastavljeno sa aktivnostima u vezi sa objavljivanjem javnih poziva za mjere definisane Programom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II za 2014-2020. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je radilo na unapređenju efikasnosti procesa, ažuriranjem listi prihvatljivih troškova i revidiranjem Programa IPARD 2014-2020.

Tokom 2019. godine, intenzivno se radilo na ugovaranju i isplati projekata dostavljenih u okviru objavljenih javnih poziva za Mjeru 1 – Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava i Mjeru 3 – Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda.

Dodatno, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je objavilo drugi javni poziv za Mjeru 3, kojim je na raspolaganju 15,6 miliona eura bespovratne podrške, sa rokom za podnošenje zahtjeva do 20. decembra 2019. godine. Takođe, u septembru 2019. godine Generalnom direktoratu Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj upućen je zahtjev za povjerenje zadataka izvršenja

budžeta za Mjeru 7 – Diversifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja. Osim toga, tokom IV kvartala 2019. godine, pokrenuta je inicijativa ka Generalnom direktoratu Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj za produženje N+3 pravila iz Finansijskog sporazuma za IPARD II, koje se odnosi na vremenski okvir trošenja sredstava opredijeljenih za svaku pojedinačnu budžetsku godinu. Evropska komisija je 12. decembra 2019. godine obavijestila Crnu Goru da je N+3 rok produžen na N+4 za budžetsku alokaciju za 2016. godinu. Na ovaj način će se resornim institucijama i poljoprivrednim proizvođačima omogućiti da maksimalno iskoriste dostupna IPARD sredstva.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?