ISPIT ZA TUMAČA ZA RUSKI JEZIK

Objavljeno: 17.01.2023. 13:46 Autor: Ministarstvo pravde


 Dana 6. februara 2023. godine (ponedeljak) u 15 časova u prostorijama Ministarstva pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica (kancelarija br. 26) pisani dio ispita polažu kandidati:

 

 • Borovinić Jelena 
 • Vučević Svetlana
 • Vujičić Milanka
 • Keković Slavica
 • Magdelinić Teodora
 • Miković Dragana
 • Moračanin Maja
 • Radovanović Anđela 
 • Radović Ana
 • Rakočević Jelena
 • Rašović Nataša
 • Stanišić Ljiljana
 • Šćepilova Aleksandra
 •  

Visina troškova polaganja ispita za tumača iznosi 20% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu.

O  tačnom  iznosu troškova i načinu uplate kandidati će biti blagovremeno obaviješteni, najkasnije do kraja januara (nakon što Monstat objavi podatke o prosječnoj bruto zaradi u Crnoj Gori za 2022. godinu). 

Na dan ispita potrebno je kandidati donesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata i dokaz o uplati troškova polaganja ispita dostave sekretaru komisije. 

 

Dešifrovanje rezultata pisanog dijela ispita i usmeni dio ispita biće održan u srijedu 8. februara 2023. godine u 15 časova. 

Od literature se može koristiti RJEČNIK po izboru. 

 

                                                               Tel: +382(0)20 407 519Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?