Izvještaj i Odluka o sprovedenom Pozivnom konkursu za izbor idejno-grafičkog rješenja logotipa koji će doprinijeti prepoznatljivosti Parka prirode „Ulcinjska solana“

Objavljeno: 10.01.2023. 13:02 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu inicijative Radne grupe za praćenje realizacije aktivnosti vezanih za upravljanje Ulcinjskom solanom definisanih Akcionim planom za ispunjavanje završnih mjerila za Poglavlje 27 – životne sredina i klimatske promjene, koju čine predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Centra za zaštitu i proučavanje ptica, Javnog preduzeća za Nacionalne parkove Crne Gore, Martin Schneider-Jacoby Association i Opštine Ulcinj, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je raspisalo pozivni konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja logotipa koji bi doprinio prepoznatljivosti Parka prirode „Ulcinjska solana“.

Konkurs je otvoren 18.10.2022. godine, sa rokom za podnošenje idejnih rješenja do petka 18.11.2022. godine do 15h.

Pravo učešća na konkursu imali su 5 grafičkih dizajnera/grupa izabranih na osnovu prethodnih dizajnerskih referenci, dok je jedan tim bio izabran na osnovu idejnog rješenja iz ponovljenog javnog konkursa, koji nije zadovoljio sve kriterijume u prethodnom konkursu, ali je imao dobar predlog.

U propisanom roku, pristiglo je 7 idejnih rješenja (jedan dizajner/grupa su poslali 3 rješenja prezentirana kao posebni elaborati, što je u skladu sa uslovima konkursa).

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?