Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Izvještaj o realizaciji mjera predviđenih AP Strategije IKT pravosuđa 2016-2020

Objavljeno: 05.07.2021. 22:00

Završni izvještaj o realizaciji mjera predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020, za period 17.06.2016 – 31.12.2020.god.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?