Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama - Zaštita lica sa invaliditetom

Objavljeno: 07.06.2021. 22:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu sektorske analize u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2021. godinu

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?