Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Izvještaji o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim NVO

Objavljeno: 19.10.2021. 12:46 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Shodno članu 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18) u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama  ("Sl. list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

Izvještaje o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme sektorskih analiza

Sa linkova u nastavku možete preuzeti izvještaje o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme sektorskih analiza za sledeće oblasti:

  1. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava LGBT osoba (Izvještaj broj: 01-056/21-9826/2);
  2. rodna ravnopravnost (Izvještaj broj: 01-056/21-9827/4);
  3. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava pripadnika/ca nacionalnih i etničkih manjina (Izvještaj broj: 01-056/21-9828/2);
  4. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki (Izvještaj broj: 01-056/21-9829/2)
  5. zaštita lica sa invaliditetom (Izvještaj broj: 01-056/21-9830/3).

 

Ministarstvo pravde ljudskih i manjinskih prava

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?