Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Jačanje saradnje Vlade Crne Gore i NVO u kontekstu nastavka projekta „Tehnička podrška Vladi za jačanje saradnje sa civilnim društvom Crne Gore“

Objavljeno: 11.01.2023. 16:00 Autor: Ministarstvo javne uprave

Sastanak UO Tehnička podrška Vladi 1

Danas je održan četvrti sastanak Upravnog odbora za projekat „Tehnička podrška Vladi za jačanje saradnje sa civilnim društvom Crne Gore“

Cilj sastanka je da se članovi Upravnog odbora projekta informišu o napretku projekta, izazovima, narednim koracima i s tim u vezi je prezentovan kratak izvještaj o napretku projekta shodno komponentama koje projekat pokriva.

Na sastanku je konstatovano da su realizovane aktivnosti koje se odnose na usvajanje Strategije saradnje organa državne uprave i NVO, ekspertsku podršku u pripremi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NVO, vidljivost i transparetnost saradnje s NVO i na finansiranje NVO.

Članovi Upravnog odbora su saglasni da su realizaciju projekta pratili određeni izazovi. S tim u vezi, konstatovano je da je nophodno produžiti projekat, bez dodatnih troškova, u cilju kvalitetnije implementacije i realizacije planiranih aktivnosti. U tom kontekstu, u narednom periodu će se definisati dalji slijed koraka i uraditi prioritizacija aktivnosti, te na taj način obezbijediti kvalitetna realizacija projekta.

Takođe je konstatovano da postoje izazovi kada je u pitanju formiranje Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO i istaknuto je da će predstavnicima NVO biti iznova upućen poziv za članstvo u radnom timu Savjeta i dodatno promovisati važnost učešća NVO sektora u radu ovog tijela.

Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije i osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u kreiranju politika stimulisanjem pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za razvoj civilnog društva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva javne uprave, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstva evropskih poslova, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, EU resursnog centra – CRNVO, TACSO-a i SORFECO-a.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?