Jasna Vujović

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju

Sadržaj:
ObrazovanjeRadno iskustvo

Obrazovanje

Jasna Vujović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosječnom ocjenom 9,1. Bila je stipendista Opštine Bar i Republičkog fonda za studentski standard.

Radno iskustvo

Radno iskustvo je sticala je u privatnom sektoru kao i u advokatskoj kancelariji svog oca Radovana Božovića. Bila je projektni koordinator EIDHR projekta (zaštita ljudskih prava i sloboda), koji je finansirala Delegacija EU kao i ekspert na projektu AIM II – Tehnička pomoć za usklađivanje i primjenu pravne tekovine EU u oblasti zaštite potrošača. Takođe je učestvovala u izradi većeg broja zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite potrošača i bila je Predsjednik arbitražnog odbora za vansudsko rješavanje sporova potrošača pri Privrednoj komori.

Rođena je 1982. godine u Baru, gdje je i završila osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac diplome “Luča”. Ima položen pravosudni i advokatski ispit.

Udata je, majka jednog djeteta, govori engleski jezik.Kontakt

Jasna Vujović

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju
Adresa:
Rimski trg 46, 81000 Podgorica