Javna rasprava na Nacrt zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije

Objavljeno: 11.10.2021. 12:07 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javnu raspravu

  NACRT ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU LICIMA KOJA SU BILA ZAPOSLENA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U SEKTORU RUDARSKE I METALSKE INDUSTRIJE 

i upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije. mogu dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: vasilije.carapic@mek.gov.me i tihomir.milatovic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Sa subjektima koji za to iskažu interesovanje Ministarstvo ekonomskog razvoja će održati zasebne sastanke na kojima isti mogu iznijeti svoje stavove, mišljenja, primjedbe i sugestije o Nacrtu zakona.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?